Προσφορές της τελευταίας στιγμής για Νησιά Λεμπόνγκαν