Νομικές πληροφορίες

Η Hotels.com διαχειρίζεται τον ιστότοπο https://el.hotels.com/ ο οποίος λειτουργεί ως διεπαφή ανάμεσα σε εσάς και τους διάφορους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

 

Η Hotels.com L.P., είναι μια Ετερρόρυθμη με έδρα το Τέξας (διεύθυνση: 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA)

 

Αριθμός τηλεφώνου: +1 469-335-1197

 

Όταν κάνετε κράτηση για μια ταξιδιωτική υπηρεσία χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συνάπτετε σύμβαση με τον σχετικό ταξιδιωτικό πάροχο που καθιστά διαθέσιμες τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα αυτός θα μπορούσε να είναι η Hotels.com ή/και ένας πάροχος καταλυμάτων.

 

Αριθμός τηλεφώνου: +353 1 656 9439

Email: IEsupport@chat.hotels.com 

 

Όταν συνάπτετε σύμβαση με τη Hotels.com ή έναν πάροχο καταλυμάτωv θα βρείτε τα εταιρικά στοιχεία του προμηθευτή [στη σελίδα ολοκλήρωσης της κράτησης].

 

Εμπορικό σήμα και πνευματικά δικαιώματα

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ή την αδειοδότηση εμπορικών σημάτων ή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας:

Αξιώσεις πνευματικών δικαιωμάτων:  CopyrightComplaints@expediagroup.com  

Αξιώσεις εμπορικών σημάτων και αναφορές παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας: TrademarkComplaints@expediagroup.com

Νομικά θέματα και θέματα ασφάλειας
Εάν έχετε νομικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις ασφάλειας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση eunotifications@expediagroup.com.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr