Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο.

Όροι και Προϋποθέσεις

Εκτύπωση όλων των ενοτήτων

 

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι όροι «εμείς», «εμάς», «Εταιρεία» και «Hotels.com» αναφέρονται στη Hotels.com L.P., μια Ετερόρρυθμη Εταιρεία του Τέξας με έδρα τη διεύθυνση 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, στις συνεργαζόμενες εταιρείες αυτής ή/και στους αντίστοιχους προμηθευτές και παρόχους αυτών, και ο ορός «εσείς» αναφέρεται στο μεμονωμένο άτομο που δημιουργεί έναν λογαριασμό σε εμάς ή/και στον πελάτη που πραγματοποιεί μια κράτηση απευθείας μέσω αυτής της ιστοσελίδας, ή εμμέσως μέσω οποιασδήποτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας μέσω των οποίων παρέχουμε υπηρεσίες.

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν τις ακόλουθες ενότητες:

(1)    Εισαγωγή

(2)    Χρήση της ιστοσελίδας Hotels.com

(3)    Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

(4)    Τύποι προϊόντων και υπηρεσιών

(5)    Κανόνες και περιορισμοί προμηθευτή

(6)    Ταξιδιωτικοί προορισμοί και ταξιδιωτικές οδηγίες

(7)    Τρόπος κατάταξης των αποτελεσμάτων αναζήτησης

(8)    Τιμές

(9)    Τέλη υπηρεσιών, φόροι και τέλη ανάκτησης φόρου

(10) Πληρωμές

(11) Μετατροπέας νομισμάτων

(12) Εγγύηση Τιμής

(13) Κωδικοί έκπτωσης

(14) Μυστικές Τιμές

(15) Hotels.com™ Rewards

(16) Κριτικές, σχόλια, φωτογραφίες και περιεχόμενο χρηστών

(17) Οδηγίες υποβολής φωτογραφιών

(18) Ειδοποιήσεις περί παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας

(19) Καταγγελίες πελατών

(20) Ευθύνες

(21) Αποζημίωση

(22) Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

(23) Λογισμικό που διατίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα

(24) Γενικά

(25) Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

(26) Χρήση της Εφαρμογής

 

2.    ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ HOTELS.COM

 

Η ιστοσελίδα Hotels.com παρέχεται από τη Hotels.com αποκλειστικά προκειμένου να διευκολυνθούν οι πελάτες με τη διερεύνηση, την εύρεση και τον προσδιορισμό της διαθεσιμότητας αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με ταξίδια και για την πραγματοποίηση νόμιμων κρατήσεων ή τη διεξαγωγή άλλων συναλλαγών με προμηθευτές, και για κανέναν άλλον σκοπό.

 

Αυτή η ιστοσελίδα προσφέρεται σε εσάς και βασίζεται στην προϋπόθεση της αποδοχής σας χωρίς τροποποίηση όλων των προϋποθέσεων, όρων και ειδοποιήσεων που περιέχονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όπως ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η σχετική χρήση από μέρους σας της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης οποιασδήποτε κράτησης ταξιδιού (κατά περίπτωση). Κάθε χρήση του λογαριασμού σας από μέρους σας και χρήση από μέρους μας των πληροφοριών που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (και τυχόν κανόνες και περιορισμοί προμηθευτή που αναφέρονται παρακάτω ή/και γνωστοποιούνται σε εσάς προτού ολοκληρώσετε οποιαδήποτε κράτηση) ισχύουν για την προσφορά και την παροχή των υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η από μέρους σας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει ότι αποδέχεστε όλους τους εν λόγω όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις που περιέχονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και αποτελεί δική σας ευθύνη να εξοικειωθείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τυχόν κανόνες και περιορισμούς προμηθευτή. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τότε δε διαθέτετε εξουσιοδότηση για χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Η Hotels.com μπορεί να επεκτείνει το όφελος των προβλέψεων στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στις συνεργαζόμενες εταιρείες που προσφέρουν μια online υπηρεσία ταξιδιών.

 

Η Hotels.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων, προϋποθέσεων και ειδοποιήσεων που περιέχονται ή αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και βάσει των οποίων προσφέρονται ανά πάσα στιγμή αυτή η ιστοσελίδα/αυτές οι υπηρεσίες, ενώ οι προμηθευτές μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες και περιορισμούς προμηθευτή που αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κάθε στιγμή, και συμφωνείτε ότι αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους συγκεκριμένους όρους που ισχύουν κατά την από μέρους σας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των ευκολιών αυτής, όπως οποιαδήποτε κράτηση ταξιδιού από εσάς (κατά περίπτωση). Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν μπορούν να αλλαχθούν από άτομα χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων της Hotels.com

 

Συνιστούμε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση, για αναφορά.

 

Εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών (ή έχετε την ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα σας) και έχετε τη νομική δικαιοδοσία να συνάψετε την παρούσα συμφωνία και να χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα σύμφωνα με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις στο παρόν.

 

Συμφωνείτε ότι είστε οικονομικά υπεύθυνοι για κάθε χρήση από μέρους σας της παρούσας ιστοσελίδας (καθώς και για κάθε χρήση του λογαριασμού σας από άλλους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, από ανηλίκους που διαμένουν μαζί σας), καθώς και ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, τα τέλη, τους δασμούς, τους φόρους και τις αξιολογήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από μέρους σας. Συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από ανηλίκους που χρησιμοποιούν το όνομα ή τον λογαριασμό σας. Εγγυάστε επίσης ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή από μέλη του νοικοκυριού σας κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι αληθείς και ακριβείς.

 

Η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τιμής και της διαθεσιμότητας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή του συγκεκριμένου περιεχομένου και πληροφοριών, ανήκουν στη Hotels.com ή στους προμηθευτές και τους παρόχους αυτής. Ως εκ τούτου, ως προϋπόθεση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα ή τα περιεχόμενα ή τις πληροφορίες της για οποιονδήποτε εμπορικό ή μη προσωπικό σκοπό (άμεσο ή έμμεσο). Παρόλο που επιτρέπεται να δημιουργείτε περιορισμένα αντίγραφα του ταξιδιωτικού σας δρομολογίου (και των συναφών εγγράφων) για ταξίδια ή υπηρεσίες που αγοράσατε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δε θα προβείτε σε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, παραχώρηση άδειας χρήσης, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, πώληση ή μεταπώληση τυχόν πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει από την παρούσα ιστοσελίδα. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δε θα: 

 

 • χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα ή τα περιεχόμενα αυτής για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, όπως (ενδεικτικά) την πραγματοποίηση κρατήσεων για ταξιδιωτικές υπηρεσίες ή άλλα προϊόντα για σκοπούς μεταπώλησης,
 • αποκτάτε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες της παρούσας ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, πρόγραμμα ανίχνευσης (spider), πρόγραμμα εξαγωγής περιεχομένου (scraper) ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε μη αυτόματη διαδικασία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Hotels.com,
 • παραβιάζετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε θα παρακάμπτετε ή θα καταστρατηγείτε άλλα μέτρα που υιοθετούνται για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην παρούσα ιστοσελίδα,
 • προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλει, κατά την κρίση της Hotels.com, ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της Hotels.com, 
 • παρέχετε συνδέσεις με εσωτερικές ιστοσελίδες σε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας αυτής (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διαδρομής αγοράς για οποιεσδήποτε ταξιδιωτικές υπηρεσίες) για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Hotels.com, ή
 • χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο ή απαγορευμένο σκοπό σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Συμφωνείτε ότι οι ευκολίες κράτησης ταξιδιωτικών υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση νόμιμων κρατήσεων ή αγορών για εσάς ή εκ μέρους κάποιου άλλου ατόμου, για το οποίο είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε. Ενδεικτικά, απαγορεύονται οποιεσδήποτε κερδοσκοπικές, ψευδείς ή δόλιες κρατήσεις ή οποιαδήποτε κράτηση προσδοκώντας αύξηση της ζήτησης. Είναι ευνόητο ότι τυχόν κατάχρηση, ύποπτη δραστηριότητα, ενδείξεις απάτης ή κακή χρήση των ευκολιών κράτησης ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να αναγκάσει τη Hotels.com να προβεί σε ακύρωση των κρατήσεων που συνδέονται με το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας ή τον λογαριασμό σας, καθώς και να κλείσει οποιουσδήποτε σχετικούς λογαριασμούς στη Hotels.com. Η Hotels.com μπορεί επίσης να ακυρώσει τυχόν κρατήσεις που συνδέονται με το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας ή τον λογαριασμό σας, καθώς και να κλείσει οποιουσδήποτε σχετικούς λογαριασμούς στη Hotels.com εάν πραγματοποιήσατε πολλαπλές κρατήσεις στην παρούσα ιστοσελίδα και η Hotels.com θεωρεί (ενεργώντας ευλόγως) ότι οποιαδήποτε τέτοια κράτηση προορίζεται για σκοπούς μεταπώλησης. Αν οι εν λόγω κρατήσεις που ακυρώθηκαν αποτελούν μη επιστρέψιμες κρατήσεις, η Hotels.com διατηρεί το δικαίωμα να μη σας επιστρέψει χρήματα για τις ακυρωμένες κρατήσεις.

 

Εάν έχετε ασκήσει ύποπτη ή δόλια δραστηριότητα, η Hotels.com διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα και ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για χρηματικές ζημιές που υπέστη η Hotels.com, καθώς και για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων και άλλων βλαβών.

 

Για να προσβάλετε την ακύρωση μιας κράτησης ή το πάγωμα ή κλείσιμο ενός λογαριασμού, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό τηλεφώνου και στα περαιτέρω στοιχεία που ορίζονται στην πύλη «επικοινωνία» στην ενότητα «Υποστήριξη και Συχνές ερωτήσεις» της ιστοσελίδας.

 

3.    ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η Hotels.com θεωρεί χρέος της να διαφυλάσσει το ιδιωτικό σας απόρρητο. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τρέχουσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας, η οποία διέπει επίσης τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, ώστε να κατανοήσετε τις τρέχουσες πρακτικές μας.

 

4.    ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

4.1.  Κρατήσεις καταλυμάτων

 

4.1.1.     Πληρωμή τώρα/online ή Πληρωμή αργότερα/στο κατάλυμα

Σε ορισμένα καταλύματα, κατά την κράτηση μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να έχετε την επιλογή για «πληρωμή τώρα/πληρωμή online» ή για «πληρωμή αργότερα/ πληρωμή στο κατάλυμα». Αν επιλέξετε «πληρωμή τώρα/πληρωμή online», θα διαθέσουμε την υπηρεσία απευθείας σε εσάς και θα χρεωθείτε αμέσως το χρηματικό ποσό στο νόμισμα της επιλογής σας. Η εταιρεία που λαμβάνει αυτήν την πληρωμή και χρεώνει την πιστωτική κάρτας σας θα είναι η TPX ή άλλο μέλος των εταιρειών της Hotels.com (όπως ορίζονται παρακάτω) που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως Hotels.com, λαμβάνοντας την αντίστοιχη πληρωμή εκ μέρους της Hotels.com L.P. Ως «TPX» νοείται η Travel Partner Exchange S.L. η έδρα της οποίας βρίσκεται στη διεύθυνση Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias, Spain. 

 

Αν επιλέξετε «πληρωμή αργότερα/πληρωμή στο κατάλυμα», το κατάλυμα θα σας χρεώσει στο επιλεγμένο νόμισμα του σχετικού καταλύματος τη στιγμή της διαμονής σας. Σε περιπτώσεις όπου έχει επιλεχθεί η επιλογή «πληρωμή αργότερα/πληρωμή στο κατάλυμα», το κατάλυμα διαθέτει την υπηρεσία απευθείας σε εσάς. Στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών, συνάπτετε σύμβαση με το κατάλυμα και εμείς ενεργούμε αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής ανάμεσα σε εσάς και το κατάλυμα (αλλά όχι ως διαμεσολαβητής πληρωμών), μεταδίδοντας τα στοιχεία της κράτησής σας στο σχετικό κατάλυμα και αποστέλλοντας σε σας ένα email επιβεβαίωσης εκ μέρους και για λογαριασμό του καταλύματος. Εάν επιλέξετε «πληρωμή αργότερα/πληρωμή στο κατάλυμα» και δεν εμφανιστείτε ή ακυρώσετε την κράτηση, το κατάλυμα μπορεί να επιβάλει τέλη μη εμφάνισης (no-show) ή ακύρωσης (οι λεπτομέρειες για οποιαδήποτε τέλη θα σας γνωστοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης). Σε αυτήν την περίπτωση, είτε το κατάλυμα είτε εμείς θα χρεώσουμε τα τέλη μη εμφάνισης (no-show) ή ακύρωσης στο τοπικό νόμισμα του καταλύματος.

 

Είτε η υπηρεσία διατίθεται σε εσάς από εμάς όταν πληρώνετε online είτε διατίθεται από το κατάλυμα όταν επιλέγετε να πληρώσετε αργότερα, θα σας γνωστοποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς επίσης οι κανόνες και περιορισμοί του καταλύματος κατά τη διάρκεια της κράτησης και στο email επιβεβαίωσης που θα λάβετε. 

 

4.1.2.     Επιβεβαίωση, αλλαγή ή ακύρωση κρατήσεων καταλυμάτων

 

Η Επιβεβαίωση κράτησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία όπως η περιγραφή των υπηρεσιών για τις οποίες έγινε κράτηση και η τιμή, θα αποστέλλεται σε εσάς μέσω email. Εάν δε λάβετε email Επιβεβαίωσης κράτησης εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της κράτησης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Συμφωνείται ρητά ότι τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα πληροφοριακά συστήματα της Hotels.com ή των προμηθευτών αυτής αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά τις κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε υπολογιστές ή ηλεκτρονικά μέσα αποτελούν έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία και είναι, ως εκ τούτου, αποδεκτά υπό τους ίδιους όρους και έχουν ισοδύναμη αποδεικτική αξία με ένα έντυπο έγγραφο.

 

Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την κράτηση του καταλύματός σας είτε online στις Κρατήσεις σας όταν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Hotels.com, επικοινωνώντας μέσω email με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση help@hotels.com είτε επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στα επιπλέον στοιχεία που ορίζονται στην πύλη «επικοινωνία» στην ενότητα «Υποστήριξη και Συχνές ερωτήσεις» της ιστοσελίδας.

 

Δεν έχετε αυτομάτως δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασής σας με εμάς ή της κράτησης με το κατάλυμα εκτός εάν το εν λόγω δικαίωμα παρέχεται από το κατάλυμα το οποίο αφορά η κράτησή σας, βάσει των συγκεκριμένων κανόνων και περιορισμών του, οι οποίοι κοινοποιούνται σε εσάς πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης.

 

Συμφωνείτε να πληρώσετε τυχόν τέλη ακύρωσης ή αλλαγής απαιτούνται από τον προμηθευτή με τα οποία επιβαρύνεστε όταν το κατάλυμα διαθέτει την υπηρεσία απευθείας σε εσάς. Όταν εμείς διαθέτουμε την υπηρεσία σε εσάς, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε σε εσάς τυχόν τέλη ακύρωσης ή αλλαγής με τα οποία επιβαρυνόμαστε κατά την ακύρωση ή την αλλαγή των κρατήσεών σας με το κατάλυμαΣε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένα καταλύματα δεν επιτρέπουν αλλαγές ή ακυρώσεις στις κρατήσεις μετά την πραγματοποίησή τους, όπως υποδεικνύεται στους κανόνες και περιορισμούς για την κράτηση. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται αναφορικά με τις κρατήσεις σας.

 

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα επισκέπτη, τον τύπο κρεβατιού, την προτίμηση καπνίσματος, τα ειδικά αιτήματα, τις επιλογές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, τον τύπο δωματίου, τον αριθμό επισκεπτών και τις ημερομηνίες ταξιδιού χωρίς χρέωση από τη Hotels.com, ωστόσο, οι προμηθευτές μπορεί να επιβάλουν τέλη αλλαγής ή/και ακύρωσης. Οι χρεώσεις διαφέρουν ανάλογα με την κράτηση, επομένως, ελέγξτε τους κανόνες και περιορισμούς που γνωστοποιούνται σε εσάς πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε κράτησης. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο email επιβεβαίωσης για λεπτομέρειες.

 

Η Hotels.com (και οι αντίστοιχοι προμηθευτές) διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια κράτηση, εφόσον δε λάβει εγκαίρως την πλήρη πληρωμή για οποιαδήποτε ποσά συμπεριλαμβανομένου τυχόν ισχύοντος τέλους αλλαγής που σχετίζονται με την κράτηση.

 

Σε περίπτωση που κάποιο κατάλυμα δεν μπορεί να τηρήσει την κράτησή σας, η Hotels.com δε θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έξοδα που προέκυψαν εξαιτίας της μεταφοράς κράτησης σε άλλο κατάλυμα.

 

Εάν δεν εμφανιστείτε για την πρώτη διανυκτέρευση της κράτησής σας, αλλά σκοπεύετε να κάνετε check-in για τις επόμενες διανυκτερεύσεις της κράτησης, πρέπει να επιβεβαιώσετε την κράτηση με τη Hotels.com τουλάχιστον έως την αρχική ημερομηνία του check-in, προκειμένου να αποτρέψετε την εξ ολοκλήρου ακύρωση της κράτησης. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώσετε τις αλλαγές στην κράτηση με τη Hotels.com, ενδέχεται να ακυρωθεί εξ ολοκλήρου η κράτηση και η επιστροφή χρημάτων που δικαιούστε θα εξαρτάται αποκλειστικά από τους Κανόνες και περιορισμούς του εκάστοτε καταλύματος, όπως υποδεικνύεται κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης της κράτησης. 

 

4.1.3.     Κρατήσεις μεγάλων γκρουπ και μακράς διαμονής

 

Δεν μπορείτε να κάνετε κράτηση online για περισσότερα από 8 δωμάτια του ίδιου καταλύματος για τις ίδιες ημερομηνίες διαμονής. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε κάνει κράτηση για περισσότερα από 8 δωμάτια συνολικά, σε χωριστές κρατήσεις, ενδέχεται να ακυρώσουμε τις κρατήσεις και να σας χρεώσουμε τέλος ακύρωσης, κατά περίπτωση. Αν πληρώσατε μια μη επιστρέψιμη εγγύηση, θα χάσετε την εγγύησή σας. Εάν επιθυμείτε να κάνετε κράτηση 9 ή περισσότερων δωματίων, πρέπει να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς ομαδικών ταξιδιών τηλεφωνικώς ή συμπληρώνοντας online τη φόρμα ομαδικών ταξιδιών. Ένας από τους ειδικούς ομαδικών ταξιδιών μας θα εξετάσει το αίτημά σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να ολοκληρώσετε την κράτησή σας. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να υπογράψετε μια έγγραφη σύμβαση ή/και να καταβάλετε μια μη επιστρέψιμη εγγύηση.

 

Δεν μπορείτε να κάνετε κράτηση online για περισσότερες από 28 διανυκτερεύσεις στο ίδιο κατάλυμα. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε κάνει κράτηση για περισσότερες από 28 διανυκτερεύσεις συνολικά σε χωριστές κρατήσεις, ενδέχεται να ακυρώσουμε τις κρατήσεις σας και να σας χρεώσουμε τέλος ακύρωσης, κατά περίπτωση. Αν πληρώσατε μια μη επιστρέψιμη εγγύηση, θα χάσετε την εγγύησή σας. Εάν επιθυμείτε να κάνετε κράτηση 29 ή περισσότερων διανυκτερεύσεων, πρέπει να επικοινωνήσετε τους ειδικούς ταξιδιών μακράς διαμονής της Hotels.com τηλεφωνικώς ή συμπληρώνοντας online τη φόρμα ταξιδιών μακράς διαμονής. Ένας από τους ειδικούς ταξιδιών μακράς διαμονής μας θα διερευνήσει το αίτημά σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να ολοκληρώσετε την κράτησή σας. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να υπογράψετε μια έγγραφη σύμβαση ή/και να καταβάλετε μια μη επιστρέψιμη εγγύηση.

 

5.    ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Στις περιπτώσεις στις οποίες διαθέτουμε τις υπηρεσίες απευθείας σε εσάς, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμπεριλαμβάνουν τους όρους ή προϋποθέσεις/κανόνες και περιορισμούς των προμηθευτών οι οποίοι γνωστοποιούνται σε εσάς πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε κράτησης και τους οποίους αποδέχεστε κατά τη στιγμή της κράτησης. Διαβάστε αυτούς τους όρους προμηθευτή προσεκτικά. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και τους όρους ή προϋποθέσεις/κανόνες και περιορισμούς των προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της πληρωμής όλων των ποσών που οφείλονται και της συμμόρφωσης με τους κανόνες και περιορισμούς του προμηθευτή αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των τιμών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Αποτελεί δική σας ευθύνη να εξοικειωθείτε με τους όρους και προϋποθέσεις των προμηθευτών πριν από την πραγματοποίηση μιας κράτησης.

 

Αναγνωρίζετε ότι ορισμένοι τρίτοι πάροχοι που προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και/ή δραστηριότητες ενδέχεται να απαιτήσουν να υπογράψετε τη δήλωση απαλλαγής ευθύνης τους πριν από τη συμμετοχή σας στην υπηρεσία και/ή τη δραστηριότητα που προσφέρουν. Κατανοείτε ότι οποιαδήποτε παράβαση των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων του προμηθευτή μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της κράτησής σας ή της αγοράς σας, στην άρνηση της πρόσβασης σε τυχόν πτήσεις, καταλύματα ή αυτοκίνητα, στην απώλεια τυχόν χρημάτων τα οποία καταβάλατε για την εν λόγω κράτηση ή αγορά, και στη χρέωση του λογαριασμού σας από τη Hotels.com για τυχόν έξοδα με τα οποία η Hotels.com επιβαρύνθηκε ως αποτέλεσμα της εν λόγω παράβασης. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, τα τέλη, τους δασμούς, τους φόρους και τις αξιολογήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

 

6.    ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις εισόδου σε ξένες χώρες και να φροντίζετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, όπως διαβατήρια και θεωρήσεις (διέλευσης, επαγγελματικές, τουριστικές ή άλλες) να είναι έγκυρα, καθώς και να συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις εισόδου σε ξένες χώρες.

 

Παρόλο που τα περισσότερα ταξίδια, ακόμα και τα ταξίδια σε διεθνείς προορισμούς, ολοκληρώνονται χωρίς απρόοπτα, τα ταξίδια σε ορισμένους προορισμούς ίσως να ενέχουν περισσότερους κινδύνους σε σχέση με άλλα. Η Hotels.com συνιστά στους επιβάτες να εξετάζουν τυχόν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, προειδοποιήσεις, ανακοινώσεις και οδηγίες που εκδίδονται από την αρμόδια Κυβερνητική Αρχή. 

 

ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Η HOTELS.COM ΔΕ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ.

 

Υγεία: Οι συνιστώμενοι εμβολιασμοί για τα ταξίδια ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας για τις τρέχουσες συστάσεις πριν από την αναχώρησή σας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι κάνατε τα συνιστώμενα εμβόλια, να προμηθευτείτε όλα τα συνιστώμενα φάρμακα και να τηρείτε όλες τις ιατρικές συμβουλές σχετικά με το ταξίδι σας. 

 

7.    ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

 

Υπάρχουν πολλές ταξιδιωτικές επιλογές διαθέσιμες στις ιστοσελίδες μας και θέλουμε να κάνουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας όσο το δυνατόν πιο συναφή. Γι' αυτό, προσφέρουμε πολλούς τρόπους ώστε να σας βοηθήσουμε με την αναζήτηση και τον σχεδιασμό του ταξιδιού σας.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί σύνθετους, δυναμικούς αλγόριθμους, για να διασφαλίσει την κατάταξη των αποτελεσμάτων της αναζήτησής σας με αποτελεσματικό τρόπο.

Στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο ταξινόμησης των αποτελεσμάτων που εμφανίζουμε, καθώς και να χρησιμοποιήσετε επιλογές φίλτρων για να δείτε μόνο τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αναζήτησης που ικανοποιούν τις επιλεγμένες προτιμήσεις σας. Αν δεν αποφασίσετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις λειτουργίες, τότε θα δείτε τη δική μας προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης η οποία κατατάσσει τα αποτελέσματα ως εξής:

για διαμονή

 • Τα αποτελέσματα κατατάσσονται ξεκινώντας με τις πιο συναφείς και ανταγωνιστικές προσφορές με βάση μια γκάμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της προσφερόμενης τιμής ενός καταλύματος σε σύγκριση με τις παλιότερες τιμές του, της βαθμολογίας πελατών, του αριθμού κρατήσεων έως σήμερα και της τοποθεσίας (σε σχέση με την αναζήτηση προορισμού σας).
 • Διαφοροποιούνται επίσης περαιτέρω από παράγοντες ικανοποίησης ταξιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων του εύρους και της ποιότητας εικόνων και πληροφοριών που παρέχονται για τα καταλύματα, του αριθμού μεταφοράς κρατήσεων πελατών σε άλλο κατάλυμα και του αριθμού επιστροφών χρημάτων λόγω καταγγελιών σε σχέση με διαμονές, της διαθεσιμότητας καταλυμάτων στις ιστοσελίδες μας και της συνολικής ανταγωνιστικότητας των τιμών για τους ταξιδιώτες μας.
 • Επίσης, το ποσό που πληρωνόμαστε, (π.χ. προμήθειες από καταλύματα ή τέλη για κρατήσεις) όταν κάνετε κράτηση σε ένα κατάλυμα και την πραγματοποιείτε, αποτελεί έναν από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής κατάταξης των καταλυμάτων με παρόμοιες προσφορές στις καταχωρίσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησής μας. Το ποσό που πληρωνόμαστε αποτελεί αναγνώριση για τις υπηρεσίες που παρέχουμε όσον αφορά την καταχώριση του καταλύματος στην ιστοσελίδα μας, τη διευκόλυνση της κράτησης και της διαμονής σας στο κατάλυμα. Όπου προβάλλουμε καταλύματα με παρόμοιες προσφορές, τότε μια κράτηση για την οποία πληρωνόμαστε υψηλότερη προμήθεια ή τέλη θα εμφανίζεται πιο ψηλά στις καταχωρίσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησής μας σε σύγκριση με άλλα καταλύματα με παρόμοιες προσφορές για τα οποία πληρωνόμαστε χαμηλότερη προμήθεια ή τέλη κατά την κράτηση.

για δραστηριότητες

 • Τα αποτελέσματα κατατάσσονται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως είναι η τιμή, οι εμπειρίες που έχουν αναζητήσει άλλοι χρήστες, η τοποθεσία συμπεριλαμβανομένης της απόστασης από τις επιλογές διαμονής, οι κριτικές ταξιδιωτών και η τοπική αναζήτηση. Επιπρόσθετα, μπορεί να λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό κρατήσεων έως σήμερα και το τέλος που ενδεχομένως να λαμβάνουμε από μια κράτηση.

για πτήσεις

 • Τα αποτελέσματα κατατάσσονται από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη τιμή. Σε περιπτώσεις όπου δύο πτήσεις έχουν την ίδια τιμή, αναγράφεται πρώτα η συντομότερη πτήση.

για συνδυαστικές αναζητήσεις και πακέτα διακοπών

 • Τα αποτελέσματα κατατάσσονται σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω για κάθε επιμέρους στοιχείο.

Αν επιλέξετε μια συγκεκριμένη επιλογή σειράς ταξινόμησης όπως επιλογές που δίνουν προτεραιότητα στην τιμή, τις προσφορές, τις κριτικές πελατών, την κατηγορία ή τη βαθμολογία του καταλύματος, την απόσταση από το κέντρο κ.λπ., η λίστα των αποτελεσμάτων θα κατατάσσεται με γνώμονα τις προτεραιότητες που επιλέξατε, χρησιμοποιώντας τους παράγοντες που περιγράφονται παραπάνω σε σχέση με την αναζήτησή σας. Το ίδιο θα ισχύει για ορισμένες σελίδες που παρουσιάζουν προσφορές σε έναν προορισμό ή για ένα στιλ καταλύματος κ.λπ.

Αν εφαρμόσετε ένα φίλτρο, η λίστα των αποτελεσμάτων θα παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας τους παράγοντες που περιγράφονται παραπάνω σε σχέση με την αναζήτησή σας, φιλτραρισμένη με βάση το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (ή χαρακτηριστικά) και τη συγκεκριμένη παροχή (ή παροχές) που έχετε επιλέξει.

Ενημερώνουμε διαρκώς τα συστήματά μας και δοκιμάζουμε νέους τρόπους για την προσαρμογή των αποτελεσμάτων σας, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο συναφή για την κάλυψη των αναγκών σας.

8.    ΤΙΜΕΣ

 

Η τιμή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα είναι αυτή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα κατά καιρούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τις κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει δεκτές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Παρά τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες της Hotels.com, ορισμένες από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να έχουν εσφαλμένη τιμή. Η HOTELS.COM ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΙΜΗ. ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ Ή ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ. Η Hotels.com και οποιοδήποτε κατάλυμα δεν έχουν καμία υποχρέωση να σας παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε εσφαλμένη (χαμηλότερη) τιμή, ακόμα και στην περίπτωση που σας έχει σταλεί επιβεβαίωση για την κράτησή σας.

 

Αναγνωρίζετε ότι η Hotels.com διαπραγματεύεται εκ των προτέρων ορισμένες τιμές δωματίων με τα καταλύματα, για να διευκολύνει την πραγματοποίηση κρατήσεων. Η τιμή δωματίου που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα είναι συνδυασμός της τιμής δωματίου, για την οποία έγινε διαπραγμάτευση εκ των προτέρων, και του ποσού που κρατάει η Hotels.com. Εξουσιοδοτείτε τη Hotels.com να πραγματοποιεί κρατήσεις για τη συνολική τιμή κρατήσεων, η οποία περιλαμβάνει την τιμή δωματίου που προβάλλεται στην ιστοσελίδα, συν ισχύοντες φόρους ή τέλη ανάκτησης φόρου, τέλη υπηρεσίας και, όπου χρειάζεται, φόρους για τις υπηρεσίες της Hotels.com. Συμφωνείτε ότι η πιστωτική κάρτα σας θα χρεώνεται από τη Hotels.com για τη συνολική τιμή κρατήσεων. Με την υποβολή του αιτήματος κράτησής σας εξουσιοδοτείτε τη Hotels.com, συμπεριλαμβανομένων και των Travelscape, LLC ή Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), να διευκολύνει τις κρατήσεις σας, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης ρυθμίσεων για πληρωμή με τα καταλύματα.

 

9.    ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ

 

Διατηρούμε τέλη υπηρεσίας ως μέρος της πληρωμής μας για την πραγματοποίηση της κράτησης του ταξιδιού σας. Τα τέλη υπηρεσίας ποικίλλουν με βάση το ποσό και τον τύπο της κράτησης.

 

Αναγνωρίζετε ότι, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Hotels.com μπορεί να εισπράττει φόρους σε συναλλαγές καταλυμάτων με «πληρωμή τώρα/πληρωμή online» για απόδοση απευθείας στις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή ότι μπορεί να συλλέγει τέλη ανάκτησης φόρου. Τα τέλη ανάκτησης φόρου αποτελούν ανάκτηση των εκτιμώμενων φόρων (π.χ. πωλήσεων και χρήσης, διαμονής, φόρου δωματίου, έμμεσου φόρου, φόρου προστιθέμενης αξίας κ.λπ.) τους οποίους καταβάλλει η Hotels.com στον προμηθευτή καταλύματος για φόρους οι οποίοι οφείλονται για την τιμή ενοικίασης του καταλύματος για το δωμάτιο. Αν ισχύει τέλος ανάκτησης φόρου, οι προμηθευτές καταλυμάτων τιμολογούν ή χρεώνουν τη Hotels.com για ορισμένα ποσά, συμπεριλαμβανομένου του πόσου του τέλους ανάκτησης φόρου. Οι προμηθευτές καταλυμάτων είναι υπεύθυνοι για την καταβολή των ισχυόντων φόρων στις αρμόδιες φορολογικές δικαιοδοσίες. 

 

Η φορολόγηση και οι κατάλληλοι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν σημαντικά ανά τοποθεσία. Τα πραγματικά έξοδα φόρων που καταβάλλονται από τη Hotels.com στον συνεργάτη ενδέχεται να διαφέρουν από το τέλος ανάκτησης φόρου, ανάλογα με τους συντελεστές, τη φορολόγηση κ.λπ. που ισχύουν κατά τη στιγμή της πραγματικής χρήσης του καταλύματος από εσάς.

 

ΦΟΡΟΙ

 

Καταλύματα

 

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες επιβάλλονται φόροι πωλήσεων, χρήσης ή/και τοπικοί φόροι διαμονής ξενοδοχείων στα ποσά που χρεώνουμε για τις υπηρεσίες μας (τέλος υπηρεσίας ή/και τέλος διευκόλυνσης). Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, απαιτείται να συλλέγουμε και να αποδίδουμε πολιτειακούς ή/και τοπικούς φόρους είτε επί του συνολικού ποσού της κράτησής σας είτε επί της τιμής δωματίου που καταβάλλεται στο ξενοδοχείο. Τα πραγματικά ποσά των φόρων επί των υπηρεσιών μας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους συντελεστές που ισχύουν κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο. 

Άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες

 

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, μπορεί να απαιτείται να συλλέγουμε και να αποδίδουμε πολιτειακούς ή/και τοπικούς φόρους πώλησης επί του συνολικού ποσού της κράτησής σας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, επί της τιμής που καταβάλλουμε στον προμηθευτή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (π.χ. στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων κ.λπ.).

 

10.  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 

Η τιμή των υπηρεσιών για τις οποίες πραγματοποιείται κράτηση στην ιστοσελίδα ή μέσω τηλεφώνου πρέπει να καταβληθεί είτε στη (i) Hotels.com ή την TPX είτε (ii) απευθείας στους προμηθευτές. Ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις από περισσότερα από ένα μέρη (όπως εμφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασμό της τράπεζας ή της πιστωτικής κάρτας σας), ωστόσο, το συνολικό ποσό που χρεώνεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική τιμή των υπηρεσιών. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία κράτησης, για να επιβεβαιώσετε πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή. 

 

Οι φορολογικοί συντελεστές και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να αλλάξουν στο διάστημα μεταξύ της κράτησης και της διαμονής. Θα παρέχετε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας και ο προμηθευτής ή η Hotels.com συχνά θα πρέπει να πιστοποιούν: (i) την εγκυρότητα της κάρτας πληρωμής (μέσω χρέωσης ενός ονομαστικού ποσού το οποίο είτε επιστρέφεται εντός ολίγων ημερών είτε αφαιρείται από την τελική οφειλόμενη πληρωμή στον προμηθευτή) και (ii) τη διαθεσιμότητα υπολοίπου στην κάρτα πληρωμής (η οποία επιβεβαιώνεται από την εκδότρια τράπεζα της πιστωτικής κάρτας σας). Η Hotels.com και τα καταλύματα διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν την κράτησή σας αν το πλήρες ποσό πληρωμής δε ληφθεί εγκαίρως. 

 

Πολλές εταιρείες τραπεζών και πιστωτικών καρτών χρεώνουν στους κατόχους λογαριασμών τους ένα τέλος συναλλαγής, όταν ο εκδότης της κάρτας και η τοποθεσία του εμπόρου (όπως ορίζεται από τον τύπο κάρτας, π.χ. Visa, MasterCard, American Express), βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Η συναλλαγματική ισοτιμία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και κάθε τέλος συναλλαγής, καθορίζονται αποκλειστικά από την τράπεζα ή άλλον οργανισμό επεξεργασίας της συναλλαγής. Αυτά τα τέλη ενδέχεται να επιβληθούν από τον εκδότη της κάρτας ως μια χρέωση στον λογαριασμό του κατόχου της κάρτας. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που εμφανίζεται στον αναλυτικό λογαριασμό της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας μπορεί να είναι διαφορετικό από το ποσό που εμφανίζεται στη σελίδα περίληψης χρεώσεων για μια κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν έχετε κάποια απορία για αυτά τα τέλη ή για κάποια συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυσε για την κράτησή σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας. Ορισμένες τράπεζες και εταιρείες έκδοσης καρτών επιβάλλουν τέλη για διεθνείς ή διασυνοριακές συναλλαγές.  Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε μια κράτηση χρησιμοποιώντας μια κάρτα που έχει εκδοθεί σε διαφορετική χώρα από την τοποθεσία του εμπόρου, η εταιρεία έκδοσης της κάρτας σας ενδέχεται να σας χρεώσει ένα τέλος για διεθνή ή διασυνοριακή συναλλαγή. Επιπρόσθετα, ορισμένες τράπεζες και εταιρείες έκδοσης καρτών επιβάλλουν τέλη για μετατροπή νομίσματος. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε μια κράτηση σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της πιστωτικής κάρτας σας, η εταιρεία πιστωτικής κάρτας μπορεί να μετατρέψει το ποσό κράτησης στο νόμισμα της πιστωτικής κάρτας σας και να σας χρεώσει ένα τέλος μετατροπής. Αν έχετε κάποια απορία για αυτά τα τέλη ή για τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυσε για την κράτησή σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας ή την εταιρεία έκδοσης της κάρτας σας.

 

Επιπλέον των πληρωμών με κάρτα, μπορεί να δείτε και άλλες επιλογές πληρωμής, όπως πληρωμή με δόσεις, να προσφέρονται από άλλα μέρη εκτός της Hotels.com («Επιλογές πληρωμής τρίτων μερών»). Αν επιλέξετε μια Επιλογή πληρωμής τρίτου μέρους, θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του εν λόγω τρίτου μέρους τους οποίους θα διαβάσετε και αποδεχτείτε κατά την επιλογή της σχετικής επιλογής πληρωμής και θα δημιουργήσουν μια σύμβαση ανάμεσα σε σας και το εν λόγω τρίτο μέρος. Οι αντιπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών μας δεν μπορούν να παρέχουν συμβουλές αναφορικά με Επιλογές πληρωμής τρίτων μερών. Οι απορίες που σχετίζονται με Επιλογές πληρωμής τρίτων μερών πρέπει να απευθύνονται απευθείας στο εν λόγω τρίτο μέρος.

 

11.  ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

 

Εάν διατίθεται κάποιος μετατροπέας νομισμάτων στην ιστοσελίδα, οι νομισματικές ισοτιμίες που εμφανίζονται βασίζονται σε διάφορες πηγές που είναι δημοσίως διαθέσιμες και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως κατευθυντήριες, ενώ εμείς και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές μας δεν εγγυόμαστε την ακρίβειά τους.

 

12.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΜΗΣ

 

Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή στη Hotels.com ή σε άλλη ιστοσελίδα έως τις 23:59 τοπική ώρα της ημέρας πριν από τη διαμονή σας, θα σας προσφέρουμε τη διαφορά σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Εγγύησης Τιμής.

 

Οι κρατήσεις πακέτου και οι κρατήσεις υπηρεσιών που δεν αφορούν καταλύματα δε δικαιούνται αυτή την εγγύηση και ισχύουν άλλοι όροι και προϋποθέσεις, όπως ορίζονται παρακάτω.

 

12.1.              Υποβολή αξίωσης

 

• Για κρατήσεις χωρίς επιστροφή χρημάτων: Η Hotels.com θα σας αποζημιώσει, εκδίδοντας ένα κουπόνι για χρήση σε μια κράτηση καταλύματος στην ιστοσελίδα με αξία αντίστοιχη με τη διαφορά της τιμής. Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μελλοντική προπληρωμένη κράτηση καταλύματος στην ιστοσελίδα της Hotels.com. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή να υποβάλετε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας την online φόρμα «Εγγύηση Τιμής» έως τις 23:59 τοπική ώρα της ημέρας πριν από τη διαμονή σας. Το δωμάτιο με τη χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι διαθέσιμο για κράτηση τη στιγμή που επικοινωνείτε μαζί μας, όπως ορίζεται από τους αντιπροσώπους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.  Τα κουπόνια θα αποσταλούν σε εσάς μέσω email εγκαίρως μετά την πραγματοποίηση και την επαλήθευση του αιτήματός σας από τη Hotels.com. Θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις κουπονιών (δείτε παρακάτω στην ενότητα «Κωδικοί έκπτωσης»).

 

• Για κρατήσεις με επιστροφή χρημάτων: 
α) Όταν η φτηνότερη τιμή υπάρχει στη Hotels.com: Μπορείτε είτε να καλέσετε το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών έως τις 23.59 τοπική ώρα της ημέρας πριν από τη διαμονή σας είτε να ακυρώσετε την υπάρχουσα κράτησή σας online στην ενότητα «Οι κρατήσεις σας», όταν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Hotels.com και να κλείσετε ξανά online τη φτηνότερη τιμή. Αν μας καλέσετε, το δωμάτιο με τη χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι διαθέσιμο για κράτηση τη στιγμή που επικοινωνείτε μαζί μας, όπως ορίζεται από τους αντιπροσώπους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Κατά το αίτημά σας, ο αντιπρόσωπος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών θα ξανακλείσει το δωμάτιο που βρήκατε με τη χαμηλότερη τιμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής που θα του δώσετε στο τηλέφωνο. Η αρχική κράτησή σας θα ακυρωθεί από τον αντιπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας και θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για την τιμή που είχατε πληρώσει αρχικά. Η επεξεργασία των επιστροφών χρημάτων θα γίνει άμεσα από τη Hotels.com, ωστόσο, η τράπεζά σας ενδεχομένως να χρειαστεί έως και 30 ημέρες, για να επεξεργαστεί τη συναλλαγή.

β) Όταν η φτηνότερη τιμή υπάρχει σε ιστοσελίδα ανταγωνιστή: Η Hotels.com θα επιστρέψει τη διαφορά στην τιμή. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή να υποβάλετε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας την online φόρμα «Εγγύηση Τιμής» έως τις 23:59 τοπική ώρα της ημέρας πριν από τη διαμονή σας. Το δωμάτιο με τη χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι διαθέσιμο για κράτηση τη στιγμή που επικοινωνείτε μαζί μας, όπως ορίζεται από τους αντιπροσώπους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Η επεξεργασία των επιστροφών χρημάτων θα γίνει από τη Hotels.com, αφού έχει επαληθευτεί το αίτημά σας, ωστόσο, η τράπεζά σας ενδεχομένως να χρειαστεί έως και 30 ημέρες, για να επεξεργαστεί τη συναλλαγή.

Τα επαληθευμένα αιτήματα επιστροφής χρημάτων θα λάβουν πίστωση στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την κράτηση. Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει το αντίτιμο διαμονής στο κατάλυμα κατά τη χρονική στιγμή της κράτησης, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας μόλις επαληθευτεί το αίτημά σας. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να εξοφλήσετε το αντίτιμο για την κράτησή σας στη Hotels.com αργότερα στο κατάλυμα και έχετε βρει τη φτηνότερη τιμή σε άλλη ιστοσελίδα, πρέπει να καταβάλετε το αντίτιμο της αρχικής τιμής στο κατάλυμα κατά την άφιξή σας και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας αφού έχετε ολοκληρώσει τη διαμονή σας. Σημείωση: Μπορεί να μεσολαβήσουν έως και 30 ημέρες ή μέχρι την επόμενη έκδοση λογαριασμού για να εμφανιστεί η πίστωση στον λογαριασμό σας.

12.2.   Η σύγκριση πρέπει να γίνεται με ίδιο δρομολόγιο

 

Η Εγγύηση Τιμής διατίθεται μόνο σε περιπτώσεις πλήρους αντιστοιχίας του δρομολογίου, περιλαμβανομένου του καταλύματος, του τύπου δωματίου, της ισχύουσας πολιτικής για περιπτώσεις ακύρωσης και των ημερομηνιών ταξιδιού, όπως αυτά περιγράφονται στην κράτηση που έγινε μέσω της Hotels.com. Επιπλέον, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με μεμονωμένη κράτηση για το ίδιο κατάλυμα μέσω άλλης ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, για τα καταλύματα, για τα οποία έγινε κράτηση σε άλλη ιστοσελίδα ως μέρος πακέτου, δε θα ισχύει η Εγγύηση Τιμής. Η Εγγύηση Τιμής ισχύει για το κόστος του ταξιδιού για το οποίο έχει γίνει κράτηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών που εισπράξαμε κατά τη χρονική στιγμή πραγματοποίησης της κράτησης. Η Εγγύηση Τιμής δεν ισχύει για τυχόν φόρους ή τέλη που καταβάλατε σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως τους φόρους και τα τέλη που μπορεί να εισπράξει ένα κατάλυμα απευθείας από εσάς κατά τη διαμονή σας στο κατάλυμα. Η Εγγύηση Τιμής δε διατίθεται για κρατήσεις που έχουν γίνει σε ιστοσελίδες όπου τα στοιχεία του καταλύματος ή άλλα στοιχεία κράτησης δεν γνωστοποιούνται παρά μόνο μετά την αγορά. Πρέπει να πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται για τη χαμηλότερη τιμή (εάν υπάρχει), περιλαμβανομένων ενδεικτικά των προϋποθέσεων τόπου διαμονής, περιοχής και ηλικίας.

 

12.3.   Η σύγκριση πρέπει να είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό

 

Η Εγγύηση Τιμής ισχύει μόνο για τιμές που και διαφημίζονται και είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Ισχύει επίσης για τις Μυστικές Τιμές μας. Η Εγγύηση Τιμής δεν ισχύει για τιμές που προσφέρονται σε ιστοσελίδες προγραμμάτων μελών ανταγωνιστών, για εταιρικές εκπτώσεις ή τιμές, ομαδικές τιμές, τιμές τσάρτερ, προγράμματα επιβραβεύσεων, τιμές για ταξίδια κινήτρων, συναντήσεις και συνέδρια, τιμές από συνεργασία εταιρειών ή αεροπορικών γραμμών, τιμές που προκύπτουν από δημοπρασίες ή παρόμοια διαδικασία και τιμές που διατίθενται μόνο με τη χρήση κουπονιού ή άλλης προσφοράς που δεν παρέχεται στο ευρύ κοινό. Η χαμηλότερη τιμή δεν μπορεί να προέρχεται από ιστοσελίδα την οποία καλείτε τηλεφωνικά για να πάρετε την τιμή ή από email που έχετε λάβει. 

 

12.4.   Επαλήθευση αξίωσης

 

Όλα τα αιτήματα πρέπει να επαληθευτούν από τη Hotels.com. Δεν αποδεχόμαστε στιγμιότυπα οθόνης ή άλλα στοιχεία που υποτίθεται ότι αποδεικνύουν μια χαμηλότερη τιμή και τα οποία δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε οι ίδιοι. Επίσης, δε θα επαληθεύσουμε κανένα αίτημα που θεωρούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, ότι αποτελεί σφάλμα εκτύπωσης ή άλλου είδους ή ότι έχει γίνει με στόχο την εξαπάτηση ή κακή τη πίστει. 

 

12.5.   Αλλαγές στην Εγγύηση Τιμής

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Εγγύηση Τιμής ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητά της, κατά την απόλυτη ευχέρειά μας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ αιτιολογίας, και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη σε εσάς. Οι όροι που ισχύουν κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησής σας θα καθορίσουν το δικαίωμά σας σύμφωνα με την Εγγύηση Τιμής. Η αδυναμία μας να εφαρμόσουμε την όποια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων Εγγύησης Τιμής δε συνιστά παραίτηση από αυτήν τη διάταξη.

 

13.  ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

 

Κατά καιρούς, μπορεί να υπάρχουν κωδικοί έκπτωσης οι οποίοι διατίθενται για χρήση στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι κωδικοί έκπτωσης («Κουπόνια») μπορούν να εφαρμοστούν σε προπληρωμένες κρατήσεις καταλυμάτων, με εξαίρεση τις κρατήσεις σε μη συμμετέχοντα καταλύματα, η λίστα των οποίων θα διατίθεται μαζί με κάθε Κουπόνι.  Τα συμμετέχοντα καταλύματα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Τα Κουπόνια υπόκεινται στους κανόνες παρακάτω, ενώ για περαιτέρω συγκεκριμένους περιορισμούς στη χρήση των Κουπονιών ανατρέξτε στη σχετική ανακοίνωση για τα Κουπόνια. 

 

 • Τα Κουπόνια με έκπτωση σε συγκεκριμένο νόμισμα (π.χ. έκπτωση 10 ευρώ) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρατήσεις που πληρώνονται σε διαφορετικό νόμισμα. 
 • Σε περίπτωση κράτησης πολλών δωματίων (δηλαδή, όταν κάνετε κράτηση 2 ή περισσότερων δωματίων στην ίδια κράτηση) (i) η έκπτωση ισχύει μόνο για την τιμή του πρώτου δωματίου που περιλαμβάνεται στο αίτημα κράτησης και (ii) πρέπει να ικανοποιηθούν τυχόν απαιτήσεις ελάχιστης δαπάνης στην κράτηση του συγκεκριμένου πρώτου δωματίου, προ φόρων και τελών.
 • Τα Κουπόνια δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα κουπόνια, προσφορές ή ειδικές τιμές ή να χρησιμοποιηθούν κατά την εξαργύρωση Διανυκτερεύσεων Επιβράβευσης Hotels.com.  
 • Επιτρέπεται η χρήση μόνο ενός Κουπονιού ανά κράτηση. Ισχύουν οι συνήθεις όροι και προϋποθέσεις κρατήσεων και όλες οι κρατήσεις εξαρτώνται από την εκάστοτε διαθεσιμότητα. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή η μεταβίβαση Κουπονιών.
 • Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται με τη χρήση Κουπονιών ισχύουν όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι χρεώσεις και οι επιπλέον χρεώσεις. Οι χρεώσεις αυτές πρέπει να καταβάλλονται τη στιγμή της κράτησης ή απευθείας στο κατάλυμα και αποτελούν δική σας ευθύνη.
 • Τα Κουπόνια έχουν αξία μόνο όταν εξαργυρώνονται σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους και προϋποθέσεις του Κουπονιού, τα Κουπόνια δεν έχουν αξία σε μετρητά και δε θα δοθεί επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική σε μετρητά αν ένα Κουπόνι εξαργυρωθεί μερικώς.
 • Τα Κουπόνια μίας χρήσης θα θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως, μόλις πραγματοποιηθεί κράτηση που πληροί τις προϋποθέσεις και δε θα επιστρέφονται ή αντικαθίστανται ούτε θα ισχύει επιστροφή χρημάτων αν ένα Κουπόνι εξαργυρωθεί μερικώς. Τα Κουπόνια πολλαπλών χρήσεων θα θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως, σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε Κουπονιού. 
 • Αν οι ημερομηνίες διαμονής αλλάξουν, αφού χρησιμοποιήσετε το Κουπόνι, τότε το συγκεκριμένο Κουπόνι δε θα ισχύει για το τροποποιημένο πρόγραμμα ταξιδιού. Τα Κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κράτηση που αγοράστηκε παλαιότερα. 
 • Τα Κουπόνια δεν επιτρέπεται (α) να δημοσιευθούν, μεταβιβαστούν ή πωληθούν από εσάς ή (β) να αποκτηθούν μέσω μη εξουσιοδοτημένων καναλιών, να αλλοιωθούν, να αντιγραφούν, να πλαστογραφηθούν ή να δεχθούν οποιουδήποτε είδους παραποίηση. Μια τέτοια ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα τα Κουπόνια να θεωρηθούν άκυρα και ενδέχεται να συνιστά απάτη.
 • Τα Κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ταξιδιωτικές εταιρείες που συνεργάζονται με το πρόγραμμα ταξιδιωτικών εταιρειών Hotels.com.

 

Η Hotels.com μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να παράσχει αιτιολογία, να ακυρώσει όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση Κουπονιών εάν κατά την εύλογη γνώμη της έχετε (α) παραβεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τους όρους και προϋποθέσεις του Κουπονιού, (β) χρησιμοποιήσατε ένα άκυρο Κουπόνι, (γ) χρησιμοποιήσατε Κουπόνια με σκοπό τη μεταπώληση τυχόν καταλυμάτων για τα οποία πραγματοποιήσατε κράτηση ή (δ) ενεργήσατε με οποιονδήποτε άλλον δόλιο τρόπο. Η Hotels.com διατηρεί το δικαίωμα να μη σας επιστρέψει χρήματα για τις ακυρωμένες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη επιστρέψιμων κρατήσεων.

 

Η Hotels.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προϋποθέσεις χρήσης του Κουπονιού ή να αποσύρει Κουπόνια οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και να ακυρώσει οποιαδήποτε κράτηση έχει πραγματοποιηθεί στην οποία τα Κουπόνια χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την πραγματοποίηση κερδοσκοπικών, ψευδών ή δόλιων κρατήσεων, κρατήσεων σε αναμονή της ζήτησης ή κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν με Κουπόνια που στάλθηκαν κατά λάθος.

 

14.  ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

 

Οι Μυστικές Τιμές Hotels.com («Μυστικές Τιμές») είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους πελάτες:

 

 • μέλη του προγράμματος Hotels.com Rewards,
  • Αν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Hotels.com, όταν βρίσκεστε στην ιστοσελίδα, θα σας εμφανίζονται αυτόματα Μυστικές Τιμές σε επιλεγμένα καταλύματα, όπου εμφανίζεται το διαφημιστικό πλαίσιο «Η Μυστική Τιμή σας».
 • χρήστες που ξεκλειδώνουν Μυστικές Τιμές στην ιστοσελίδα με την εγγραφή για να λαμβάνουν email από τη Hotels.com,
  • Αν βρίσκεστε στην ιστοσελίδα και δεν είστε συνδεδεμένοι ως μέλος του Hotels.com Rewards, και πάλι θα μπορείτε να ξεκλειδώνετε Μυστικές Τιμές αν εγγραφείτε να λαμβάνετε email από τη Hotels.com. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ξεκλείδωμα τώρα», όπου αναφέρονται οι Μυστικές Τιμές στα αποτελέσματα αναζήτησής σας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας, για να το κάνετε αυτό. Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα προβάλλουν τότε Μυστικές Τιμές σε επιλεγμένα καταλύματα , όπου εμφανίζεται το διαφημιστικό πλαίσιο «Η Μυστική Τιμή σας». Αν έχετε εγγραφεί προηγουμένως μέσω email, ενδέχεται να σας θυμόμαστε ανάλογα με τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας, καθώς και από τον χρόνο που παρήλθε από τη στιγμή της εγγραφής σας. Σε αυτή την περίπτωση, οι Μυστικές Τιμές θα εμφανίζονται ήδη. Αν παρέχετε τη διεύθυνση email σας, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε καταπληκτικές προσφορές και ειδοποιήσεις προσφορών μέσω email, αν και μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφής» σε ένα από τα email μας. Αν καταργήσετε την εγγραφή σας, δε θα έχετε πλέον πρόσβαση στις Μυστικές Τιμές μέσω αυτής της μεθόδου, εκτός αν ξαναεγγραφείτε, και
 • χρήστες της Εφαρμογής για κινητές συσκευές (όπως ορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις παρακάτω).
  • Όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για κινητές συσκευές, θα σας προβάλλονται αυτόματα Μυστικές Τιμές σε επιλεγμένα καταλύματα, όπου εμφανίζεται το διαφημιστικό πλαίσιο «Η Μυστική Τιμή σας». Ένας χρήστης της Εφαρμογής για κινητές συσκευές δε θα μπορεί να δει τις Μυστικές Τιμές, όταν η πρόσβασή του στην ιστοσελίδα γίνεται από άλλες πλατφόρμες, εκτός αν είναι συνδεδεμένος ως μέλος του Hotels.com Rewards ή αν έχει εγγραφεί στη Hotels.com μέσω email.

 

Οι Μυστικές Τιμές είναι διαθέσιμες σε επιλεγμένα καταλύματα και για συγκεκριμένες ημερομηνίες μόνο. Οι Μυστικές Τιμές θα προβάλλονται μόνο, όταν είναι σχετικές με την αναζήτησή σας και υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Όταν προβάλλεται μια Μυστική Τιμή δίπλα σε μια τιμή που έχει διαγραφεί (π.χ. «€150 €100»), η τιμή που έχει διαγραφεί είναι η κανονική τιμή για αυτό το κατάλυμα στη Hotels.com πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης.   Η ενότητα «Τιμές» των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα ισχύει επίσης και για τις Μυστικές Τιμές.

 

15.  Hotels.com™ REWARDS

 

Το Hotels.com Rewards είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης της Hotels.com (το «Πρόγραμμα»). Για κάθε διανυκτέρευση που κλείνετε και πραγματοποιείτε σε ένα κατάλυμα που συμμετέχει στο Hotels.com Rewards συλλέγετε μία σφραγίδα («Σφραγίδα»). Όταν συλλέξετε 10 Σφραγίδες, σας δίνουμε 1 διανυκτέρευση επιβράβευσης, την οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε («Διανυκτέρευση Επιβράβευσης»). Η Διανυκτέρευση Επιβράβευσης δεν περιλαμβάνει φόρους και τέλη, τα οποία θα πρέπει να πληρώσετε κατά την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας. Θα πρέπει επίσης να πληρώσετε ένα τέλος εξαργύρωσης («Τέλος Εξαργύρωσης») κατά την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας στην ιστοσελίδα μας για επιτραπέζιους υπολογιστές/κινητές συσκευές. Δε θα χρεωθείτε Τέλος Εξαργύρωσης κατά την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές. Όλες οι κρατήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται online ή μέσω της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές. Μπορείτε να συλλέξετε Σφραγίδες ή να εξαργυρώσετε Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης μόνο σε ένα κατάλυμα που συμμετέχει στο Hotels.com Rewards.

 

Το Πρόγραμμα είναι ανοιχτό για οποιονδήποτε είναι τουλάχιστον 18 χρονών (ή έχει την ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα σας), ο οποίος εγγράφεται στη Hotels.com με μια έγκυρη διεύθυνση email και, κατόπιν, γίνεται μέλος του Προγράμματος. Εταιρείες, ενώσεις ή άλλες ομάδες δεν μπορούν να γίνουν μέλη.

 

15.1.              Κατηγορίες μέλους Rewards

 

Το Πρόγραμμα έχει 3 κατηγορίες μέλους:

 

 • Hotels.com Rewards,
 • Hotels.com Rewards Silver και
 • Hotels.com Rewards Gold.

 

Θα ξεκινήσετε ως μέλος Hotels.com Rewards. Όταν συλλέξετε 10-29 Σφραγίδες μέσα σε ένα έτος εγγραφής μέλους, θα μπορείτε να γίνετε μέλος Hotels.com Rewards Silver. Όταν συλλέξετε 30 ή και περισσότερες Σφραγίδες μέσα σε ένα έτος εγγραφής μέλους, θα μπορείτε να γίνετε μέλος Hotels.com Rewards Gold. Το έτος εγγραφής μέλους ισχύει για έναν χρόνο από την ημερομηνία στην οποία δημιουργήσατε έναν λογαριασμό για πρώτη φορά και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο.

 

Τα μέλη Silver και Gold μπορούν να καλούν μια τηλεφωνική γραμμή που υπάρχει ειδικά για αυτούς και είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ώστε να πραγματοποιούν κρατήσεις ή να συζητούν για αυτές, ενώ υπάρχουν επίσης άλλα οφέλη, όπως πρόσβαση σε πρόωρες προσφορές και αποκλειστικές προσφορές. Αυτά τα οφέλη θα είναι διαθέσιμα μέσα σε 2 εβδομάδες από τη στιγμή που θα γίνετε μέλος Silver ή Gold και θα ισχύουν για το υπόλοιπο του συγκεκριμένου έτους εγγραφής μέλους, καθώς και για ολόκληρο το επόμενο έτος εγγραφής μέλους. Αν δε συλλέξετε αρκετές Σφραγίδες, ώστε να παραμείνετε μέλος Silver ή Gold, το επόμενο έτος εγγραφής μέλους θα κατεβάσουμε την κατηγορία μέλους σας κατά ένα επίπεδο.

 

15.2.              Συλλογή Σφραγίδων

 

Θα συλλέγετε 1 Σφραγίδα για κάθε νύχτα που διαμένετε σε ένα κατάλυμα που συμμετέχει στο Hotels.com Rewards. Συλλέξτε 10 Σφραγίδες και θα σας δώσουμε 1 Διανυκτέρευση Επιβράβευσης. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Hotels.com, όταν πραγματοποιείτε κράτηση online και μέσω της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές, ώστε να μπορούμε να προσθέτουμε τις Σφραγίδες που συλλέγετε στον λογαριασμό σας μετά τη διαμονή σας. Αν πραγματοποιείτε μια κράτηση σε εμάς μέσω τηλεφώνου, πρέπει να μας αναφέρετε τη διεύθυνση email του λογαριασμού σας, ώστε να ξέρουμε πού να προσθέσουμε τις Σφραγίδες. Μόνο τα μέλη του προγράμματος Hotels.com Rewards συλλέγουν Σφραγίδες. Άλλοι επισκέπτες στην ίδια κράτηση δε συλλέγουν Σφραγίδες και εσείς δεν μπορείτε να συλλέξετε Σφραγίδες για καμία κράτηση καταλύματος που πραγματοποιήθηκε πριν γίνετε μέλος του Προγράμματος.

 

Θα προσθέτουμε στον λογαριασμό σας όλες τις Σφραγίδες που συλλέγετε, μέσα σε 72 ώρες το πολύ από τη στιγμή της αναχώρησής σας από το κατάλυμα που συμμετέχει στο Hotels.com Rewards. Αν συλλέξετε Σφραγίδες, αλλά αργότερα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ολοκληρώσατε τη διαμονή σας («Άκυρη Σφραγίδα»), διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε αυτές τις Άκυρες Σφραγίδες από τον λογαριασμό σας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν ακυρώνατε την κράτησή σας ή δεν πραγματοποιούσατε check-in στο κατάλυμα, κάτι που θα καθιστούσε τις Σφραγίδες άκυρες. Οι Άκυρες Σφραγίδες δεν υπολογίζονται στις 10 Σφραγίδες που χρειάζεστε για να εξαργυρώσετε μια Διανυκτέρευση Επιβράβευσης. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε έως και 35 ημέρες για την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας αν συλλέξατε μια σειρά Σφραγίδων μέσω της επιλογής «πληρωμή αργότερα/πληρωμή στο κατάλυμα».

 

Μπορείτε να ελέγξετε τον λογαριασμό σας, για να δείτε πόσες Σφραγίδες έχετε συλλέξει οποιαδήποτε στιγμή. Απλώς συνδεθείτε στη Hotels.com, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές ή καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο μας. Εσείς είστε υπεύθυνοι, ώστε να διασφαλίζετε ότι όλες οι πληροφορίες του λογαριασμού σας είναι σωστές. Αν πιστεύετε ότι δεν έχετε συλλέξει τον σωστό αριθμό Σφραγίδων, θα το διερευνήσουμε εμείς για εσάς. Αν οποιαδήποτε κράτηση είναι άκυρη, με τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, θα την αφαιρέσουμε από τον λογαριασμό σας.

 

Πέρα από τα παραπάνω κριτήρια, δε θα συλλέγετε Σφραγίδες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω μιας ιστοσελίδας συνεργάτη της Hotels.com
 • Για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν γίνετε μέλος του Προγράμματος
 • Κρατήσεις πακέτων, δηλ. για κατάλυμα + πτήση
 • Για ορισμένες κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση εκπτωτικού κουπονιού, άλλου κουπονιού ή κωδικού –θα χρειαστεί να ελέγξετε τους όρους για καθένα από αυτά
 • Κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω Υπηρεσιών Ομαδικών Ταξιδιών
 • Για κρατήσεις που δεν κόστισαν τίποτα σε εσάς, δηλ. είναι δωρεάν

 

15.3.              Εξαργύρωση Διανυκτερεύσεων Επιβράβευσης

 

Όταν συλλέγετε 10 Σφραγίδες, θα σας δίνουμε 1 Διανυκτέρευση Επιβράβευσης, την οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε σε οποιοδήποτε κατάλυμα που συμμετέχει στο Hotels.com Rewards. Μπορείτε να εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας online και στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές.

 

Η μέγιστη αξία της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας εξαρτάται από την αξία των 10 Σφραγίδων που συλλέξατε, με την προϋπόθεση να μην έχουν λήξει. Αυτή η αξία είναι ίση με τη μέση ημερήσια τιμή, χωρίς φόρους και τέλη, των Σφραγίδων που έχετε ήδη συλλέξει. Αν συλλέξατε μια Σφραγίδα σε μια Μυστική Τιμή Hotels.com (ορίζεται παραπάνω), αυτή η τιμή, και όχι η κανονική τιμή, θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού. Εσείς πρέπει να πληρώσετε τους φόρους, τα τέλη, τα γεύματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας. Πρέπει, επίσης, να πληρώσετε το Τέλος Εξαργύρωσης κατά την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας στην ιστοσελίδα μας για επιτραπέζιους υπολογιστές/κινητές συσκευές. Δε θα χρεωθείτε Τέλος Εξαργύρωσης, όταν εξαργυρώνετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές.

 

Αν χρησιμοποιήσατε διαφορετικά νομίσματα, όταν συλλέγατε τις 10 Σφραγίδες σας, η αξία της κάθε Σφραγίδας θα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το νόμισμα που σχετίζεται με την περιοχή στην οποία βρισκόσασταν, όταν εγγραφήκατε στο Πρόγραμμα.

 

Οι διαμονές με Διανυκτέρευση Επιβράβευσης υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις για τις κρατήσεις. Δε θα συλλέγετε μια Σφραγίδα, όταν εξαργυρώνετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας. Οι Σφραγίδες δεν έχουν αξία σε μετρητά και δεν μπορείτε να εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας για μετρητά.

 

Αν εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας σε μια διαμονή που είναι φτηνότερη από τη μέγιστη αξία της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας, δε θα εισπράξετε τη διαφορά σε μετρητά, μέσω πίστωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μπορείτε να εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας σε μια διαμονή που είναι ακριβότερη σε σχέση με τη μέγιστη αξία της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας – εσείς απλώς πληρώνετε τη διαφορά.

 

Αν έχετε πάνω από 1 Διανυκτέρευση Επιβράβευσης προς εξαργύρωση, μπορείτε να επιλέξετε σε ποια κράτηση επιθυμείτε να την εφαρμόσετε. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης στην ίδια κράτηση, θα χρεωθείτε Τέλος Εξαργύρωσης για καθεμία Διανυκτέρευση Επιβράβευσης που εξαργυρώνετε. Δεν μπορείτε να συνδυάσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας με οποιαδήποτε άλλη προσφορά, εκπτωτικό κουπόνι, άλλο κουπόνι ή κωδικό, εκτός αν οι όροι για καθένα από αυτά ορίζουν ότι μπορείτε να το πράξετε. Αυτό σημαίνει ότι, όταν κλείνετε μια διαμονή και εξαργυρώνετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας, γενικά δε θα μπορείτε να λαμβάνετε επιπλέον έκπτωση για αυτήν την κράτηση.

 

Αν εξαργυρώσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας σε μια κράτηση για πάνω από 1 διανυκτέρευση, θα εφαρμόσουμε αυτόματα την αξία της στην πιο ακριβή διανυκτέρευση σε αυτήν την κράτηση, ανάλογα με τη μέγιστη αξία της.

 

Οι διαμονές με Διανυκτέρευση Επιβράβευσης υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες πολιτικές ακύρωσης που μας αποστέλλονται από το κατάλυμα που συμμετέχει στο Hotels.com Rewards. Σε περίπτωση που ακυρώσετε μια Διανυκτέρευση Επιβράβευσης για την οποία, αν είχατε πληρώσει για την κράτηση και την είχατε ακυρώσει, θα δικαιούσασταν πλήρη επιστροφή χρημάτων, θα σας επιστρέψουμε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσης στον λογαριασμό σας, μαζί με οποιοδήποτε Τέλος Εξαργύρωσης.  Σε περίπτωση που ακυρώσετε μια Διανυκτέρευση Επιβράβευσης για την οποία, αν είχατε πληρώσει για την κράτηση και την είχατε ακυρώσει, θα δικαιούσασταν επιστροφή χρημάτων 1-99%, η Διανυκτέρευση Επιβράβευσης δε θα επιστραφεί στον λογαριασμό σας αλλά θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε Τέλος Εξαργύρωσης.  Σε περίπτωση που ακυρώσετε μια Διανυκτέρευση Επιβράβευσης για την οποία, αν είχατε πληρώσει για την κράτηση και την είχατε ακυρώσει, δε θα δικαιούσασταν επιστροφή χρημάτων, η Διανυκτέρευση Επιβράβευσης δε θα επιστραφεί στον λογαριασμό σας και οποιοδήποτε Τέλος Εξαργύρωσης δε θα σας επιστραφεί.

 

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ημερομηνίες σε μια κράτηση, η οποία περιλαμβάνει τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσης που εξαργυρώσατε, θα πρέπει να ακυρώσετε την κράτηση, να περιμένετε να επιστραφεί στον λογαριασμό σας η Διανυκτέρευση Επιβράβευσης και μετά να πραγματοποιήσετε ξανά κράτηση, ώστε να μπορέσετε να εφαρμόσετε τη Διανυκτέρευση Επιβράβευσής σας στη νέα σας κράτηση.

 

15.4.              Καταλύματα VIP Access 

 

Τα μέλη Silver και Gold του Hotels.com Rewards δικαιούνται αποκλειστικές παροχές σε επιλεγμένα καταλύματα VIP Access. Το δικαίωμα χρήσης των παροχών εξαρτάται από την κατηγορία μέλους στο Hotels.com Rewards κατά τη στιγμή της κράτησης και οι παροχές που προσφέρονται θα είναι εκείνες που εμφανίζονται στην καταχώριση του καταλύματος κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι παροχές μπορεί να ποικίλλουν ανά κατάλυμα και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να απαιτείται ελάχιστη διάρκεια διαμονής.

 

Τα καταλύματα που συμμετέχουν στο δίκτυο καταλυμάτων VIP Access προσφέρουν οφέλη τα οποία μπορεί να ποικίλλουν ανά κατάλυμα και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι παροχές προορίζονται για τον κύριο κάτοχο του λογαριασμού και θα επεκτείνονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του καταλύματος και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μόνο σε επιπρόσθετους ταξιδιώτες που κάνουν κράτηση μέσω του λογαριασμού του Silver και Gold μέλους.

 

Στα μέλη Silver και Gold διασφαλίζεται δωρεάν WiFi στα καταλύματα VIP Access. Αυτό ισχύει για το απλό WiFi. Το Premium WiFi ενδέχεται να διατίθεται με επιπλέον χρέωση. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. 

 

Τα μέλη Gold μπορεί να δικαιούνται να λάβουν αναβαθμίσεις κατά το check-in στα καταλύματα VIP Access που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Το δικαίωμα αναβάθμισης του δωματίου εξαρτάται από την κατηγορία μέλους στο Hotels.com Rewards κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι αναβαθμίσεις στο κατάλυμα VIP Access προορίζονται για τον κύριο κάτοχο του λογαριασμού και θα επεκτείνονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του καταλύματος και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μόνο σε επιπρόσθετα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση μέσω του λογαριασμού του Gold μέλους. Οι αναβαθμίσεις δωματίου ενδέχεται να περιλαμβάνουν δωρεάν αναβαθμίσεις σε κατηγορία δωματίου μεγαλύτερης αξίας ή ανώτερης ποιότητας. Αντί για αναβάθμιση δωματίου, μπορεί να δοθεί στους ταξιδιώτες δωμάτιο σε όροφο της προτίμησής τους ή δωμάτιο σε τοποθεσία της προτίμησής τους στον όροφο, όπως μακριά από τα ασανσέρ ή τη μηχανή πάγου. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κράτηση για αναβάθμιση δωματίου. 

 

Τα μέλη Gold μπορούν να πραγματοποιήσουν check-in νωρίς και check-out αργά στα καταλύματα VIP Access που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Το δικαίωμα πραγματοποίησης check-in νωρίς και check-out αργά εξαρτάται από την κατηγορία μέλους στο Hotels.com Rewards κατά τη στιγμή της κράτησης. Το check-in νωρίς και το check-out αργά προορίζονται για τον κύριο κάτοχο του λογαριασμού και θα επεκτείνονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του καταλύματος και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μόνο σε επιπρόσθετους ταξιδιώτες που κάνουν κράτηση μέσω του λογαριασμού του Gold μέλους.

 

15.5.              Αλλαγές στο Hotels.com™ Rewards, λήξη σφραγίδας και τερματισμός προγράμματος

 

Οι Σφραγίδες σας δε θα λήγουν, με την προϋπόθεση ότι διατηρείτε τον λογαριασμό σας ενεργό τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συλλέγετε μία Σφραγίδα ή να εξαργυρώνετε μια Διανυκτέρευση Επιβράβευσης μέσα σε αυτό το διάστημα και, όταν το πράττετε, η ημερομηνία λήξης θα παρατείνεται για άλλους 12 μήνες. Αν δε συλλέγετε Σφραγίδες ή δεν εξαργυρώνετε Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης μέσα σε μια περίοδο 12 μηνών, οι Σφραγίδες σας θα λήξουν και ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας. Αν συμβεί αυτό, δε θα είναι δυνατή η επανέκδοση των Σφραγίδων σας. Να συνδέεστε στον λογαριασμό σας, για να ελέγχετε πότε πρόκειται να λήξουν οι Σφραγίδες σας.

 

Έχουμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος Hotels.com Rewards οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη συλλογή Σφραγίδων, των διαφορετικών κατηγοριών μέλους και των προϋποθέσεων συμμετοχής στην κάθε κατηγορία και των σχετικών οφελών, των κανόνων για την εξαργύρωση της Διανυκτέρευσης Επιβράβευσής σας, της λίστας των καταλυμάτων που συμμετέχουν στο Hotels.com Rewards και της μέγιστης αξίας μιας Διανυκτέρευσης Επιβράβευσης. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αυτές τις αλλαγές μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας μας Hotels.com, γι' αυτό να ελέγχετε τον λογαριασμό σας τακτικά.

 

Το ίδιο το πρόγραμμα Hotels.com Rewards δεν έχει ημερομηνία λήξης και θα συνεχίσει ώσπου να το καταργήσουμε, κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Αν όντως καταργήσουμε το Πρόγραμμα, θα έχετε στη διάθεσή σας 30 ημέρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της κατάργησής του, ώστε να εξαργυρώσετε τυχόν Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης στον λογαριασμό σας. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, θα χάσετε τις Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσής σας και δε θα αποζημιωθείτε.

 

Εφόσον συνεχίζετε να συλλέγετε Σφραγίδες και να εξαργυρώνετε Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης με το πρόγραμμα Hotels.com Rewards, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε και με τις αλλαγές που ενδέχεται να συμβούν στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εσείς είστε υπεύθυνοι, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε. Οι πιο πρόσφατοι όροι και προϋποθέσεις θα είναι πάντα διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα μας.

 

15.6.              Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Hotels.com Rewards

 

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διακόψουμε την ιδιότητα μέλους σας αν προβείτε σε μια δόλια ενέργεια (απάτη) ή αν χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τους όρους και προϋποθέσεις μας ή με οποιονδήποτε ομοσπονδιακό νόμο ή νόμο του κράτους, καθώς και με κρατικούς ή ομοσπονδιακούς κανονισμούς, διατάξεις ή διατάγματα. Αν διακόψουμε την ιδιότητα μέλους σας, ενδέχεται να χάσετε τις Σφραγίδες που έχετε συλλέξει, καθώς και τα οφέλη σας. Επίσης, έχουμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες διοικητικές και/ή νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης, αν χρειαστεί, και της ποινικής δίωξης.

 

Ενόσω είστε εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα Hotels.com Rewards, ενδέχεται να σας ενημερώνουμε μέσω email για τυχόν αλλαγές στον λογαριασμό σας ή για τυχόν συναλλαγές. Ακόμα, έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε πίσω τις Σφραγίδες σας οποιαδήποτε στιγμή. Δεν επιτρέπεται να πουλήσετε ή να μεταβιβάσετε τις Σφραγίδες σας ή να τις συνδυάσετε με τις Σφραγίδες ενός άλλου μέλους. Οι Σφραγίδες και οι Διανυκτερεύσεις Επιβράβευσης δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλον αν το μέλος αποβιώσει, αν προκύψει ζήτημα οικογενειακών/προσωπικών σχέσεων ή κατά άλλον τρόπο αυτοδικαίως. Συμφωνείτε ότι όλες οι διαφωνίες, διεκδικήσεις και βάσεις αγωγής όπως αυτές θα επιλυθούν ξεχωριστά, αποκλειστικά από το κατάλληλο δικαστήριο της Ελλάδας.

 

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος Hotels.com Rewards ή για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, αυτά θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

 

Το Πρόγραμμα δεν ισχύει, όπου απαγορεύεται από τον νόμο. Η αδυναμία μας να εφαρμόσουμε την όποια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος Hotels.com Rewards δε συνιστά παραίτηση από αυτή ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη.

 

Η απόφασή μας σχετικά με όλες τις απορίες ή τις διαφορές για αυτό το Πρόγραμμα είναι τελεσίδικη.

 

16.  ΚΡΙΤΙΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

Η Hotels.com μπορεί να προβάλει κριτικές, σχόλια, φωτογραφίες και άλλο υλικό σχετικό με καταλύματα, καθώς και σχετικό με άλλες εμπειρίες διακοπών και ταξιδιών («Κριτικές»). H Hotels.com ενδέχεται επίσης να προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας να δημοσιεύουν Κριτικές («Κριτικές χρήστη»). Αποποιείστε κάθε ιδιοκτησιακό δικαίωμα που μπορεί να έχετε σε αυτές τις Κριτικές χρήστη και οι κριτικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αντιγραφούν, διανεμηθούν και διατεθούν ελεύθερα με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή από τη Hotels.com ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες της χωρίς την άδειά σας. Στα σημεία όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα δημοσίευσης, συμφωνείτε ρητώς ότι θα υποβάλλετε μόνο Κριτικές χρήστη που είναι κατάλληλες για την υπηρεσία αυτή, σε συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τυχόν συνοδευτικές οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Εσείς παρέχετε στη Hotels.com, στις θυγατρικές και τις συνεργαζόμενες εταιρείες της, (συλλογικά επονομαζόμενες «Εταιρείες της Hotels.com») καθώς και στις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες ιστοσελίδες ή ιστοσελίδες με την ίδια ονομασία, μέσω των οποίων παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (συλλογικά επονομαζόμενοι «Συνεργάτες της Hotels.com»), ένα μη αποκλειστικό, διαρκές, μεταβιβάσιμο, αμετάκλητο και πλήρως υποαδειοδοτούμενο δικαίωμα, απαλλαγμένο από δικαιώματα εκμετάλλευσης, για:

 

(α) χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση προσαρμογή, μετάφραση, διανομή, δημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων από και δημόσια προβολή και εκτέλεση τέτοιων Κριτικών χρήστη σε όλο τον κόσμο με οποιοδήποτε μέσο, γνωστό επί του παρόντος ή που θα δημιουργηθεί στο μέλλον και

 

(β) χρήση του ονόματος που υποβάλλετε σε σχέση με τέτοιες Κριτικές χρήστη. Αναγνωρίζετε ότι οι Εταιρείες της Hotels.com μπορεί να επιλέξουν να αναφέρουν κάποια στοιχεία σας για τις Κριτικές χρήστη σας (π.χ. αναφορά του ονόματος και της πόλης σας για ένα σχόλιο καταλύματος που υποβάλλετε) κατά την κρίση τους, καθώς και ότι τέτοιες Κριτικές χρήστη ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους συνεργάτες-προμηθευτές μας.

 

Επιπλέον, παρέχετε στις Εταιρείες της Hotels.com το δικαίωμα να κινηθούν νομικά εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας που παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα των Εταιρειών της Hotels.com πάνω σε αυτές τις Κριτικές χρήστη, παραβαίνοντας τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Κριτικές χρήστη δεν είναι εμπιστευτικές ούτε ιδιόκτητες. Παραιτήστε ρητά από οποιαδήποτε και όλα τα «ηθικά δικαιώματα» (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απόδοσης ή ακεραιότητας) που εξακολουθούν να υφίστανται στις Κριτικές χρήστη σας και συμφωνείτε ότι δεν αντιτίθεστε στη δημοσίευση, χρήση, τροποποίηση, διαγραφή ή εκμετάλλευση των Κριτικών χρήστη σας από εμάς, τους Συνεργάτες της Hotels.com, τις Εταιρείες της Hotels.com ή από οποιονδήποτε από τους συνεργάτες ή τους δικαιοδόχους μας.

 

Ειδικότερα, με τη χρήση μίας τέτοιας υπηρεσίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 

 • κατέχετε ή ελέγχετε με άλλον τρόπο όλα τα δικαιώματα των Κριτικών χρήστη που δημοσιεύετε,
 • οι Κριτικές χρήστη που υποβάλλετε είναι ακριβείς, αναφορικά με την ημέρα δημοσίευσής τους,
 • οι Κριτικές χρήστη που παρέχετε δεν παραβαίνουν όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οδηγίες ή πολιτικές της Hotels.com (όπως ισχύουν κατά καιρούς),
 • δε θα δημοσιεύσετε εσκεμμένα ή απερίσκεπτα πληροφορίες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή προσβολή οποιουδήποτε ατόμου ή της επιχείρησής του και ειδικότερα: δε θα δημοσιεύσετε σχόλια, πληροφορίες ή υλικό το οποίο είναι ψευδές, κακεντρεχές, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή εύλογα ικανό να εκληφθεί ως τέτοιο, 
 • δε θα ενεργήσετε με οποιονδήποτε τρόπο με στόχο την εξαπάτηση ή την παραπλάνηση και δε θα εμπλακείτε σε ή ενθαρρύνετε τυχόν δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες,
 • δε θα δημοσιεύσετε ή διανέμετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που ανήκει σε τρίτο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή του για αυτόν τον σκοπό, 
 • όλες οι φωτογραφίες που υποβάλλονται υπόκεινται στις Οδηγίες μας για υποβολή φωτογραφιών.

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι κριτικές που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα προέρχονται από επαληθευμένους χρήστες που διέμειναν σε ένα κατάλυμα που κλείστηκε μέσω της Hotels.com ή μέσω μιας άλλης ιστοσελίδας του Expedia Group. Η Hotels.com δεν αξιώνει την κυριότητα, τη σύνδεση με ή την επιδοκιμασία οποιασδήποτε φωτογραφίας που υποβάλλεται από τελικούς χρήστες μέσω των ιστοσελίδων μας. H Hotels.com δεν επεξεργάζεται τις Κριτικές ή τις Κριτικές χρηστών που υποβάλλονται και δε φέρει καμία ευθύνη, στον μέγιστο επιτρεπτό από τη νομοθεσία βαθμό, για αυτές τις Κριτικές ή Κριτικές χρηστών ή την παρεπόμενη δημοσίευση, χρήση ή διανομή τους. Επιπρόσθετα, η Hotels.com δεν επαληθεύει, προσυπογράφει ή εγκρίνει τις απόψεις ή τα σχόλια που εκφράζονται σε οποιαδήποτε Κριτική ή Κριτική χρήστη, οι οποίες αποτελούν προσωπικές απόψεις των ατόμων που τις υποβάλλουν. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη για τυχόν αποφάσεις που πραγματοποιείτε με βάση τις Κριτικές ή τα σχόλια που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Κατά καιρούς, η Hotels.com μπορεί να προσφέρει στους πελάτες κίνητρα για τη σύνταξη Κριτικών χρήστη (δηλαδή, εκπτωτικά κουπόνια, συμμετοχή σε κληρώσεις βραβείων κτλ.). Είναι πολύ σημαντικό για εμάς οι Κριτικές χρηστών να είναι αμερόληπτες και ειλικρινείς. Αυτά τα κίνητρα θα προσφέρονται στους πελάτες ανεξαρτήτως από το αν οι Κριτικές χρηστών είναι θετικές ή αρνητικές.

 

H Hotels.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης δημοσίευσης ή κατάργησης (χωρίς ειδοποίηση), για οποιονδήποτε λόγο και κατά την αποκλειστική κρίση της, οποιασδήποτε Κριτικής ή Κριτικής χρήστη. Μεταξύ άλλων, αυτό περιλαμβάνει περιστάσεις όπου η Hotels.com δέχεται καταγγελία από τρίτο και/ή έχει λόγους να θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή των οδηγιών υποβολής κριτικών/φωτογραφιών.

 

17.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

 

Τα παιδιά κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν φωτογραφίες ή άλλο υλικό στην ιστοσελίδα.

 

Συμφωνείτε ότι κάθε φωτογραφία που υποβάλλετε πρέπει να είναι:

 

 • Σχετική με το θέμα – Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να αφορούν καταλύματα, εστιατόρια, τοποθεσίες ή γενικότερες ταξιδιωτικές εμπειρίες.
 • Φιλική προς την κοινότητα / τις οικογένειες.
 • Πρωτότυπη – Μπορείτε να υποβάλλετε μόνο δικές σας φωτογραφίες.
 • Με μέγεθος αρχείου μικρότερο από 5 MB για κάθε επιμέρους φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που υποβάλλετε πρέπει να έχουν μορφή .jpg, .bmp, .gif ή .png.

 

Συμφωνείτε ότι δε θα υποβάλλετε φωτογραφίες ή υλικό που

 

 • είναι παράνομης, άσεμνης, πορνογραφικής, βλάσφημης, πρόστυχης, προσβλητικής ή υβριστικής φύσης. 
 • παραβιάζουν το ιδιωτικό απόρρητο ή τυχόν προσωπικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • απεικονίζουν ή αφορούν παιδιά ή τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους (ή τη συγκατάθεση των γονέων τους στην περίπτωση παιδιών κάτω των 18 ετών).
 • δεν   αποτελούν το πρωτότυπο έργο σας ή προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή (προσωπική ή εμπορική).
 • παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κυριότητας τρίτου.
 • περιλαμβάνουν λογότυπα, επωνυμίες, υλικό προσφορών ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο το οποίο προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς ή
 • περιέχουν ιούς ή άλλον επιζήμιο κώδικα, ο οποίος είτε προορίζεται είτε ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας στους υπολογιστές και τα συστήματα της Hotels.com ή/και των χρηστών αυτής.

 

18.  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

18.1.              Η Hotels.com σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και περιμένει να πράξετε αναλόγως και εσείς. Η Hotels.com διαθέτει και επιβάλλει μια πολιτική η οποία δεν επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν τυχόν υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα εμπορικού σήματος άλλων και υπό τις κατάλληλες περιστάσεις η Hotels.com θα τερματίσει τον λογαριασμό των εγγεγραμμένων ατόμων και των κατόχων λογαριασμών που αποτελούν κατ’ επανάληψη παραβάτες. Οι επανειλημμένες δημοσιεύσεις υλικού που συνιστά παραβίαση αποτελούν αιτία για τερματισμό της παροχής υπηρεσιών.

 

18.2.              Αξιώσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον νόμο Digital Millennium Copyright Act (στις ΗΠΑ), την Οδηγία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (στην ΕΕ) και παρόμοιους νόμους που αφορούν online περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα, αν θεωρείτε ότι το έργο σας που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα παραβιάζεται στην ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, συμπληρώστε και υποβάλετε μια γραπτή Φόρμα καταγγελίας παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων Hotels.com (την «Ειδοποίηση») στον Καθορισμένο εκπρόσωπο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Hotels.com που αναφέρεται παρακάτω. Κατά την παραλαβή μιας Ειδοποίησης, η Hotels.com θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων της κατάργησης του αμφισβητούμενου υλικού από την ιστοσελίδα ή/και του τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη της Hotels.com στις κατάλληλες περιστάσεις.

 

Στην Ειδοποίηση πρέπει να συμπεριλάβετε:

(1)                Προσδιορισμό του έργου με πνευματικά δικαιώματα τα οποία ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί ή, στην περίπτωση πολλών έργων με πνευματικά δικαιώματα σε μια μεμονωμένη online ιστοσελίδα τα οποία καλύπτονται από μια ενιαία ειδοποίηση, μια αντιπροσωπευτική λίστα των εν λόγω έργων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

(2)                Προσδιορισμό των εικόνων ή του υλικού που φέρεται ότι παραβιάζει το έργο σας με πνευματικά δικαιώματα ή αποτελεί το αντικείμενο της δραστηριότητας παραβίασης και που θεωρείτε ότι πρέπει να καταργηθεί, με επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέψουν στη Hotels.com να εντοπίσει τις συγκεκριμένες εικόνες ή υλικό.

(3)                Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματός σας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και, εφόσον διατίθεται, μιας διεύθυνσης email στην οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

(4)                Την ακόλουθη δήλωση: «Θεωρώ καλή τη πίστει ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που καταγγέλλεται δε διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τη νομοθεσία.»

(5)                Την ακόλουθη δήλωση: «Οι πληροφορίες στην παρούσα Ειδοποίηση είναι ακριβείς και, επί ποινή ψευδορκίας, δηλώνω ότι (επιλέξτε ένα) (i) είμαι ο κάτοχος ή (ii) είμαι εξουσιοδοτημένος να ενεργήσω εκ μέρους του κατόχου, ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.»

(6)                Οποιαδήποτε φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του ατόμου που έχει την εξουσιοδότηση να ενεργήσει εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.

 

Παραδώστε την Ειδοποίηση στον Καθορισμένο εκπρόσωπο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Hotels.com:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

 

                     Email: Hotels-copyright@hotels.com

Τηλέφωνο: 206-481-7200

 

Για να επισπεύσετε τον έλεγχο και τη λήψη μέτρων ως απόκριση στην Ειδοποίησή σας, κατεβάστε, συμπληρώστε και επιστρέψτε τη Φόρμα καταγγελίας παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων Hotels.com που συνοδεύει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

18.3.              Αντικοινοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν καταργήθηκε υλικό το οποίο δημοσιεύσατε βάσει κάποιας αξίωσης που αφορά πνευματικά δικαιώματα, μπορείτε να υποβάλετε μια αντικοινοποίηση μέσω email ή κανονικού ταχυδρομείου που αναφέρει τις πληροφορίες που καθορίζονται παρακάτω. Ενδεχομένως να θέλετε να ζητήσετε πρώτα νομική συμβουλή πριν από μια τέτοια ενέργεια.

 

Πρέπει να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες: 

                (1)          Προσδιορίστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο που καταργήθηκε ή απενεργοποιήθηκε και σε ποιο σημείο εμφανίστηκε το εν λόγω περιεχόμενο στην ιστοσελίδα. Παράσχετε τη διεύθυνση URL εάν είναι δυνατό.

            (2)        Το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email.

(3)          Μια δήλωση ότι συναινείτε στη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου για την περιφέρεια του δικαστηρίου στην οποία βρίσκεται η διεύθυνσή σας ή, εάν η διεύθυνσή σας βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, για οποιαδήποτε περιφέρεια δικαστηρίου στην οποία μπορεί να βρίσκεται η Hotels.com, καθώς και ότι θα αποδεχθείτε τη διαδικασία νομικής ειδοποίησης από το μέρος που ανέφερε το περιεχόμενό σας ή από τον αντιπρόσωπό του.

(4)          Την ακόλουθη δήλωση: «Ορκίζομαι, επί ποινή ψευδορκίας, ότι θεωρώ καλή τη πίστει πως το περιεχόμενο που προσδιορίζεται ανωτέρω καταργήθηκε ή απενεργοποιήθηκε λόγω σφάλματος ή εσφαλμένου προσδιορισμού».

Υπογράψτε   το έγγραφο και στείλτε την έγγραφη επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική   διεύθυνση ή διεύθυνση email:

 
Καθορισμένος εκπρόσωπος περί πνευματικών δικαιωμάτων της Hotels.com:

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

 

                     Email: Hotels-copyright@hotels.com

Τηλέφωνο: 206-481-7200

 

Για να επισπεύσετε τον έλεγχο και τη λήψη μέτρων ως απόκριση στην Ειδοποίησή σας, κατεβάστε, συμπληρώστε και επιστρέψτε τη Φόρμα αντικοινοποίησης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων Hotels.com που συνοδεύει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

18.4.              Αξιώσεις εμπορικών σημάτων. Αν πιστεύετε ότι η ιστοσελίδα, μια καταχώριση ή οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει ή έχει καταχραστεί το εμπορικό σήμα σας, συμπληρώστε μια γραπτή Φόρμα καταγγελίας κατάχρησης εμπορικού σήματος Hotels.com και παραδώστε την στον εκπρόσωπο της Hotels.com για εμπορικά σήματα που αναφέρεται παρακάτω. Κατά την παραλαβή μιας Ειδοποίησης, η Hotels.com θα προβεί στην κατάλληλη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων της πληροφόρησης του προμηθευτή ή χρήστη που δημοσίευσε τη φερόμενη ως παραβατική χρήση για την καταγγελία με το αίτημα να εξετάσει και να αποκριθεί στην καταγγελία, της κατάργησης των χαρακτηρισμών που συνιστούν σαφή παραβίαση από την καταχώριση ή την ιστοσελίδα ή/και του τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη της Hotels.com σε κατάλληλες περιστάσεις.

 

Στην Ειδοποίηση πρέπει να συμπεριλάβετε:

(1)                Προσδιορισμό του εμπορικού σήματος που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί.

(2)                Προσδιορισμό της ιστοσελίδας ή των καταχωρίσεων στις οποίες φέρεται να έχει γίνει κατάχρηση του εμπορικού σήματος.

(3)                Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματός σας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και, εφόσον διατίθεται, μιας διεύθυνσης email στην οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

(4)                Την ακόλουθη δήλωση: «Θεωρώ καλή τη πίστει ότι η χρήση του ανωτέρω χαρακτηρισμού με τον τρόπο που καταγγέλλεται δε διαθέτει εξουσιοδότηση ή άδεια.»

(5)                Την ακόλουθη δήλωση: «Οι πληροφορίες στην παρούσα Ειδοποίηση είναι ακριβείς και, επί ποινή ψευδορκίας, δηλώνω ότι (επιλέξτε ένα) (i) είμαι ο κάτοχος ή (ii) είμαι εξουσιοδοτημένος να ενεργήσω εκ μέρους του κατόχου, ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.»

(6)                Οποιαδήποτε φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του ατόμου που έχει την εξουσιοδότηση να ενεργήσει εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.

 

Παραδώστε την Ειδοποίηση στη διεύθυνση:

Trademark Claims

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

 

                     Email: Hotels-Trademarks@hotels.com

Τηλέφωνο: 206-481-7200

 

Για να επισπεύσετε τον έλεγχο και τη λήψη μέτρων ως απόκριση στην καταγγελία σας, κατεβάστε, συμπληρώστε και επιστρέψτε τη Φόρμα καταγγελίας κατάχρησης εμπορικού σήματος Hotels.com που συνοδεύει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

18.5.              Ειδοποιήσεις περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για την παρούσα ιστοσελίδα και τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να ισχύουν ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν στη Hotels.com ή/και άλλες Εταιρείες της Hotels.com Τμήματα της παρούσας ιστοσελίδας λειτουργούν βάσει άδειας χρήσης ενός ή περισσότερων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Εκκρεμούν άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

19.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

Η Hotels.com βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παρέχει βοήθεια αναφορικά με οποιαδήποτε ερώτηση ή καταγγελία μπορεί να έχετε σε σχέση με την κράτηση μιας υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που υποβάλετε καταγγελία ή/και δικαιούστε αποζημίωση από τον πάροχο της ταξιδιωτικής υπηρεσίας εξαιτίας προβλήματος με την υπηρεσία για την οποία κάνατε κράτηση, η Hotels.com θα βοηθήσει εσάς και (κατά περίπτωση) τον πάροχο τρίτου μέρους της ταξιδιωτικής υπηρεσίας σε μια προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα.

Οι απορίες ή τα αιτήματα για πληροφορίες ή οι καταγγελίες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού και μετά από αυτό θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση email, ή μπορείτε να καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στα στοιχεία που αναφέρονται, στην πύλη «επικοινωνία» στην ενότητα «Υποστήριξη και Συχνές ερωτήσεις» της ιστοσελίδας η οποία θα λαμβάνει καταγγελίες για λογαριασμό των παρόχων των σχετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Αναφέρετε τα ζητήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μέσω του αριθμού ή της διεύθυνσης email που αναφέρονται παραπάνω (ή όσο το δυνατόν νωρίτερα είναι πρακτικά εφικτό), προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την επίλυση του προβλήματος και τον περιορισμό της ζημίας σε εσάς. Για διευκόλυνση της επίλυσης των καταγγελιών, συνιστάται να υποβάλλετε τυχόν καταγγελίες εντός 30 ημερών από τη λήξη του ταξιδιού.

Οι καταγγελίες για απώλεια, κλοπή ή ζημία αποσκευών, ρουχισμού ή προσωπικών αντικειμένων που δε βρίσκονταν υπό τον έλεγχό σας κατά τη διαμονή θα πρέπει να απευθύνονται στο κατάλυμα ή στον σχετικό πάροχο της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

Τυχόν γραπτές καταγγελίες θα πρέπει να απευθύνονται είτε στον σχετικό πάροχο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που αναφέρεται στους κανόνες και περιορισμούς του είτε στη Hotels.com.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr

 

20.  ΕΥΘΥΝΕΣ

 

20.1.              Ευθύνη της Hotels.com

 

Η Hotels.com κατέχει και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί ως διεπαφή ανάμεσα σε εσάς και τους σχετικούς παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση συνάπτετε σύμβαση με τον σχετικό πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών και η ευθύνη αναφορικά με τις εν λόγω ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα είναι εκείνη που ορίζεται στην Ενότητα 20.2 παρακάτω.

Αναφορικά με κάποια ζημία που θα υποστείτε ως αποτέλεσμα της από μέρους σας χρήσης της ιστοσελίδας (εξαιρουμένων τυχόν ζημιών που σχετίζονται με κράτηση ταξιδιωτικής υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας (για τις οποίες θα ισχύει όπως ορίζεται στην Ενότητα 20.2 παρακάτω)), τότε σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συμφωνείτε ότι ούτε η Hotels.com ούτε οι συνεργαζόμενες εταιρείες αυτής θα φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τιμωρητικές, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες από τη χρήση της ιστοσελίδας, τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία στη χρήση της ιστοσελίδας ή από τη χρήση συνδέσμων στην ιστοσελίδα από πλευράς σας Σε ό,τι αφορά την ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Hotels.com σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή εάν η Hotels.com κριθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εξαιρουμένων τυχόν ευθυνών που ορίζονται στην Ενότητα 20.2 οι οποίες θα υπόκεινται στους περιορισμούς της συγκεκριμένης ενότητας), η Hotels.com θα φέρει ευθύνη απέναντί σας μόνο για άμεσες ζημίες:

(i)                  οι οποίες μπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν τόσο από εσάς όσο και από τη Hotels.com,

(ii)                τις οποίες πράγματι υποστήκατε ή με τις οποίες όντως επιβαρυνθήκατε, και

(iii)               οι οποίες αποδίδονται άμεσα στις ενέργειες της Hotels.com,

και σε περίπτωση τυχόν ευθύνης της Hotels.com, η εν λόγω ευθύνη δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση συνολικά το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ (α) του κόστους που καταβλήθηκε από εσάς για τις εν λόγω ταξιδιωτικές υπηρεσίες και (β) των εκατό δολαρίων (US$100,00) ή του αντίστοιχου ποσού σε τοπικό νόμισμα.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα έχουν παρασχεθεί στη Hotels.com από τους προμηθευτές οι οποίοι παρέχουν τις πληροφορίες που περιγράφουν τις υπηρεσίες τους, τις οποίες η Hotels.com στη συνέχεια εμφανίζει σε εσάς στην ιστοσελίδα (όπως φωτογραφίες, περιγραφές προϊόντων, παροχές, πρότυπα υγείας και ασφάλειας, κανόνες και περιορισμούς και τους όρους και προϋποθέσεις για την υπηρεσία). Αποτελεί ευθύνη των παρόχων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες που παρέχονται στη Hotels.com είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.   Η Hotels.com δε θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες των εν λόγω πληροφοριών, εκτός εάν και μόνο στον βαθμό που η Hotels.com προκάλεσε άμεσα αυτές τις ανακρίβειες, και σε αυτήν την περίπτωση περιλαμβάνονται και τυχόν ανακρίβειες στις αξιολογήσεις καταλυμάτων, οι οποίες παρέχονται μόνο ενδεικτικά και μπορεί να μην αποτελούν επίσημη αξιολόγηση.

Εκτός των όσων ορίζονται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, όλες οι πληροφορίες, το λογισμικό ή οι υπηρεσίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση (είτε ρητή είτε σιωπηρή) ή σιωπηρό όρο οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ή σιωπηρών όρων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων. Όλοι οι εν λόγω σιωπηροί όροι και εγγυήσεις εξαιρούνται. Η συμπερίληψη ή προσφορά υπηρεσιών στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο έγκριση ή σύσταση των εν λόγω υπηρεσιών από τη Hotels.com ή οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες αυτής.

 

20.2.              Ευθύνη αναφορικά με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τις οποίες πραγματοποιείται κράτηση μέσω της ιστοσελίδας

 

Όπου η Hotels.com έχει καταστήσει διαθέσιμη τη σχετική υπηρεσία (όπως ορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις), στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και τους σχετικούς κανόνες και περιορισμούς που ισχύουν για την ταξιδιωτική υπηρεσία που έχετε κλείσει, η Hotels.com θα φέρει ευθύνη απέναντί σας μόνο για άμεσες ζημίες:

 

(i)                  οι οποίες μπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν τόσο από εσάς όσο και από τη Hotels.com,

(ii)                τις οποίες πράγματι υποστήκατε ή με τις οποίες όντως επιβαρυνθήκατε, και

(iii)               οι οποίες αποδίδονται άμεσα στις ενέργειες της Hotels.com κατά την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών,

 

και σε περίπτωση τυχόν ευθύνης της Hotels.com βάσει της παρούσας Ενότητας 20.2, η εν λόγω ευθύνη δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση συνολικά το κόστος που καταβλήθηκε από εσάς στη Hotels.com για την εν λόγω υπηρεσία.

 

Όπου η υπηρεσία παρέχεται σε εσάς από ένα τρίτο μέρος (δηλαδή, από έναν πάροχο καταλύματος με μια κράτηση με πληρωμή αργότερα), η ευθύνη του συγκεκριμένου παρόχου ταξιδιωτικής υπηρεσίας θα είναι εκείνη που ορίζεται στους σχετικούς κανόνες και περιορισμούς που ισχύουν για την ταξιδιωτική υπηρεσία οι οποίοι κανόνες και περιορισμοί γνωστοποιούνται σε εσάς προτού ολοκληρώσετε την κράτησή σας. Αυτοί οι πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών είναι ανεξάρτητοι συμβεβλημένοι συνεργάτες και όχι πράκτορες ή υπάλληλοι της Hotels.com ή των συνεργαζόμενων εταιρειών της. Η Hotels.com και οι συνεργαζόμενες εταιρείες της δεν φέρουν ευθύνη για ενέργειες, σφάλματα, παραλείψεις, δηλώσεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αμέλεια κάθε τέτοιου προμηθευτή ή για τραυματισμό, θάνατο, περιουσιακή ζημία ή άλλες ζημίες ή δαπάνες που απορρέουν από τα παραπάνω.

 

Έχετε ορισμένα θεσμοθετημένα δικαιώματα. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ισχύουν μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Κανένα στοιχείο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν θα θεωρείται ότι περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της Hotels.com για απάτη, σωματική βλάβη ή θάνατο που προκαλείται από αμέλεια της Hotels.com.

 

 

21.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 

Συμφωνείτε να υποστηρίξετε και να αποζημιώσετε τη Hotels.com, τις συνεργαζόμενες εταιρείες της και/ή τους αντίστοιχους προμηθευτές αυτών, καθώς και οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και εκπροσώπους αυτών για οποιεσδήποτε αξιώσεις, αγωγές, απαιτήσεις, ανακτήσεις, απώλειες, ζημίες, πρόστιμα, ποινές ή άλλες δαπάνες ή έξοδα οποιουδήποτε είδους ή οποιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών, που προκύπτουν από τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα: (α) της παράβασης από μέρους σας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή των κανόνων και περιορισμών/εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν, (β) της παράβασης από μέρους σας οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων κάποιου τρίτου ή (γ) της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από μέρους σας.

 

22.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

 

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσεις σε ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτα μέρη εκτός της Hotels.com. Αυτές οι υπερσυνδέσεις παρέχονται μόνο για την πληροφόρησή σας. Η Hotels.com δεν ελέγχει τις εν λόγω ιστοσελίδες και δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενά τους ούτε για τη χρήση αυτών από εσάς. Η συμπερίληψη υπερσυνδέσεων προς τέτοιες ιστοσελίδες από τη Hotels.com δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε επικύρωση του υλικού σε αυτές τις ιστοσελίδες ή οποιαδήποτε σχέση με τους διαχειριστές τους. 

 

23.  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη από την παρούσα ιστοσελίδα («Λογισμικό») αποτελεί έργο με πνευματικά δικαιώματα της Hotels.com, των συνεργαζόμενων εταιρειών της και/ή των προμηθευτών τους. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους του συμφωνητικού άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υφίσταται, το οποίο συνοδεύει το Λογισμικό ή περιλαμβάνεται σε αυτό («Συμφωνητικό άδειας χρήσης»). Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Λογισμικό που συνοδεύεται από ή περιλαμβάνει ένα Συμφωνητικό άδειας χρήσης προτού συμφωνήσετε με τους όρους του Συμφωνητικού άδειας χρήσης.

 

Για   οποιοδήποτε Λογισμικό που δε συνοδεύεται από Συμφωνητικό άδειας χρήσης, η   Hotels.com, L.P. χορηγεί δια του παρόντος σε εσάς, τον χρήστη, μια προσωπική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού για σκοπούς προβολής και άλλης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και για κανέναν άλλον σκοπό.   Τυχόν λογισμικό παρέχεται σε εσάς χωρίς τέλη ή χρέωση.

Η από μέρους σας χρήση των χαρτών που διατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα διέπεται από τους Όρους χρήσης της Google και τους Όρους χρήσης της Microsoft, καθώς επίσης τη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Google και τη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Microsoft. Η Google και η Microsoft επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αλλάξουν τους Όρους χρήσης και τις Δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου τους ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html

https://policies.google.com/terms

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx

https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement

 

Έχετε υπόψη ότι κάθε Λογισμικό, όπως, ενδεικτικά, όλος ο κώδικας HTML και τα στοιχεία ελέγχου Active X που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελούν ιδιοκτησία της Hotels.com, των συνεργαζόμενων εταιρειών της και/ή των προμηθευτών τους, και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διατάξεις διεθνών συνθηκών. Η αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού απαγορεύονται ρητά από τον νόμο και ενδέχεται να επισύρουν αυστηρές αστικές και ποινικές χρηματικές ποινές. Οι παραβάτες θα διώκονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

 

Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό και τυχόν συνοδευτική τεκμηρίωση ή/και τεχνικές πληροφορίες υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί ελέγχου των εξαγωγών των ΗΠΑ. Συμφωνείτε να μην εξάγετε ούτε να επανεξάγετε το Λογισμικό, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε χώρες υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγών από μέρους των ΗΠΑ.

 

24.  ΓΕΝΙΚΑ

 

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται σχέση κοινοπραξίας, συνεργασίας, απασχόλησης ή εκπροσώπησης ανάμεσα σε εσάς και τη Hotels.com λόγω των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Η εκτέλεση βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από τη Hotels.com διέπεται από τους ισχύοντες νόμους και τις νομικές διαδικασίες και κανένα σημείο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν ακυρώνει το δικαίωμα της Hotels.com να συμμορφώνεται με αιτήματα ή απαιτήσεις προερχόμενα από αρχές επιβολής του νόμου που σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή με τις πληροφορίες που παρέχονται στη ή συγκεντρώνονται από τη Hotels.com σε σχέση με την εν λόγω χρήση.

 

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αποποίησης εγγυήσεων και των περιορισμών ευθύνης που ορίζονται παραπάνω, τότε αυτή η άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη που συμφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Εάν η Hotels.com δεν επικαλεστεί μία από τις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, αυτό δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως αποποίηση του δικαιώματος να την επικαλεστεί αργότερα.

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (και οποιοιδήποτε άλλοι κανόνες και περιορισμοί/όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται στο παρόν) συνιστούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Hotels.com αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα και κατισχύουν κάθε προηγούμενης ή παράλληλης επικοινωνίας και πρότασης, είτε ηλεκτρονικής είτε προφορικής ή γραπτής ανάμεσα σε εσάς και τη Hotels.com αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα. Μια έντυπη εκδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και οποιασδήποτε ειδοποίησης, η οποία παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, θα γίνεται αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται σε ή σχετίζονται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στον ίδιο βαθμό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και αρχεία, τα οποία δημιουργήθηκαν και διατηρούνται σε έντυπη μορφή.

 

Τα φανταστικά ονόματα εταιρειών, προϊόντων, ατόμων, χαρακτήρων ή/και δεδομένων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν προορίζονται για την αντιπροσώπευση οποιουδήποτε πραγματικού ατόμου, εταιρείας, προϊόντος ή γεγονότος.

 

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παρέχεται ρητά στο παρόν έγγραφο.

 

25.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τη νομοθεσία της ΕλλάδαςΣυμφωνείτε δια του παρόντος ότι για κάθε διαφωνία που θα προκύψει από ή σχετικά με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, την αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα δικαστήρια της Ελλάδας. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας απαγορεύεται σε δικαιοδοσίες που δεν προσδίδουν ισχύ σε όλες τις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, όπως, ενδεικτικά, σε αυτήν την παράγραφο.

 

26.  ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις («Όροι χρήσης της Εφαρμογής»), που διέπουν τη χρήση της εφαρμογής μας με ονομασία «Hotels.com για κινητά» (η «Εφαρμογή για κινητές συσκευές») από το κινητό σας τηλέφωνο, το smartphone σας ή άλλη κινητή συσκευή. Επιλέγοντας το κουμπί «Αποδοχή» ενώ χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από:

 

 

από κοινού καλούμενα παρακάτω «οι Πολιτικές μαςΠολιτικές Εφαρμογής για κινητές συσκευές». Αν δε συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις Πολιτικές μας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για κινητές συσκευές και πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Απόρριψη» και να καταργήσετε την Εφαρμογή για κινητές συσκευές από τη συσκευή σας.

 

Κατόπιν της αποδοχής σας να δεσμεύεστε από τις Πολιτικές μας, σας παραχωρούμε μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια για τη λήψη, εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής για κινητές συσκευές και την πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες που διατίθενται εντός της Εφαρμογής για κινητές συσκευές («το Περιεχόμενο») (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τιμές και διαθεσιμότητα ταξιδιωτικών υπηρεσιών), σύμφωνα με τις διατάξεις των Πολιτικών μας.

 

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και διέπουν:

 

 • τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας μας,
 • το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των λειτουργιών, του λογισμικού, των κουπονιών και των προγραμμάτων επιβραβεύσεων που είναι διαθέσιμα σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας,
 • τη νομική μας σχέση (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την ευθύνη μας προς εσάς) και
 • τα δικαιώματα που είναι διαθέσιμα σε εμάς

 

θα ισχύουν εξίσου και πλήρως και θα διέπουν τη βάση επί της οποίας η Hotels.com παρέχει την Εφαρμογή για κινητές συσκευές και το Περιεχόμενο για χρήση από εσάς. Όλες οι αναφορές στην «ιστοσελίδα» στους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις θα θεωρείται ότι περιλαμβάνουν αναφορές στην Εφαρμογή για κινητές συσκευές ή/και το Περιεχόμενο και θα ισχύουν κατά τη χρήση της Εφαρμογής για κινητές συσκευές ή/και του Περιεχομένου από μέρους σας, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Όλες οι αναφορές στη «συμφωνία» ή στους «όρους και προϋποθέσεις» θα θεωρείται επίσης ότι περιλαμβάνουν αναφορές στους παρόντες Όρους χρήσης της Εφαρμογής, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. 

 

Η παρούσα Εφαρμογή για κινητές συσκευές διατίθεται για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

 

Ως όρος της χρήσης της Εφαρμογής για κινητές συσκευές και του Περιεχομένου, εγγυάστε ότι δε θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα Εφαρμογή για κινητές συσκευές και το Περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό κρίνεται παράνομος ή απαγορεύεται σύμφωνα με τις Πολιτικές μας.

 

Η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο για να λειτουργεί σωστά η Εφαρμογή για κινητές συσκευές. Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων διακανονισμών ώστε η συσκευή σας να διαθέτει συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, ενώ επίσης είστε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που ενδέχεται να σας χρεώσει ο πάροχος υπηρεσιών σας τα οποία προκύπτουν από τη μετάδοση και τη λήψη δεδομένων από την Εφαρμογή για κινητές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων για περιαγωγή δεδομένων). Λάβετε υπόψη ότι η Εφαρμογή για κινητές συσκευές μεταφέρει αυτόματα μια μικρή ποσότητα δεδομένων στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της, ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες για εσάς και τη χρήση της Εφαρμογής για κινητές συσκευές» για περισσότερες πληροφορίες.

 

Εκτός αν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή επιτρέπεται από οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία, δεσμεύεστε ότι:

 

 • δε θα αντιγράψετε την Εφαρμογή για κινητές συσκευές ή το Περιεχόμενο παρά μόνο όταν η εν λόγω αντιγραφή αφορά τη συνήθη χρήση της Εφαρμογής για κινητές συσκευές,
 • δε θα ενοικιάσετε, μισθώσετε, υπο-αδειοδοτήσετε, δανείσετε, μεταφράσετε, συγχωνεύσετε, προσαρμόσετε, αλλάξετε ή τροποποιήσετε την Εφαρμογή για κινητές συσκευές ή το Περιεχόμενο,
 • δε θα κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της Εφαρμογής για κινητές συσκευές ή του Περιεχομένου, ούτε θα επιτρέψετε τον συνδυασμό ή την ενσωμάτωση της Εφαρμογής για κινητές συσκευές ή του Περιεχομένου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών, με ή σε άλλα προγράμματα,
 • δε θα πραγματοποιήσετε αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα ή δημιουργία παράγωγων έργων βασισμένα στο σύνολό τους ή εν μέρει στην Εφαρμογή για κινητές συσκευές ή το Περιεχόμενο ούτε θα αποπειραθείτε να προχωρήσετε στις παραπάνω ενέργειες, εκτός του βαθμού που αυτές δεν μπορούν να απαγορευθούν από τον νόμο και
 • δε θα παρέχετε ή κάνετε άλλως διαθέσιμα την Εφαρμογή για κινητές συσκευές ή το Περιεχόμενο εξ ολοκλήρου ή εν μέρει (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων καταγραφές προγράμματος, καταγραφές αντικειμένων και πηγαίου προγράμματος, κώδικα αντικειμένων και πηγαίου κώδικα) σε οποιαδήποτε μορφή σε τρίτους.

 

Αναγνωρίζετε ότι:

 

 • όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τίτλοι ιδιοκτησίας και συμφέροντα στην Εφαρμογή για κινητές συσκευές και το Περιεχόμενο ανήκουν είτε στη Hotels.com είτε στους προμηθευτές και παρόχους μας. Τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται από νόμους και συνθήκες διεθνώς. Με την επιφύλαξη όλων των εν λόγω δικαιωμάτων.
 • δεν έχετε δικαιώματα στην Εφαρμογή για κινητές συσκευές και το Περιεχόμενο, πέραν του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης τους σύμφωνα με τις Πολιτικές μας.
 • η Εφαρμογή για κινητές συσκευές και οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα ή/και οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ. Συμφωνείτε ότι δε θα εξάγετε και δε θα επανεξάγετε την Εφαρμογή για κινητές συσκευές, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε χώρες, που υπόκεινται στους περιορισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ.
 • η Εφαρμογή για κινητές συσκευές παρέχεται σε εσάς χωρίς χρέωση.

 

Πληροφορίες για εσάς και τη χρήση της Εφαρμογής για κινητές συσκευές από εσάς

 

Η επεξεργασία των πληροφοριών σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας αυτήν την Εφαρμογή για κινητές συσκευές, δηλώνετε ότι συναινείτε σε αυτήν την επεξεργασία, γι' αυτό διαβάστε τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας προσεκτικά. 

 

Όπως περιγράφεται περαιτέρω στη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας, η Εφαρμογή για κινητές συσκευές συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα κάτωθι:

 

 • τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για κινητές συσκευές
 • το Περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση
 • τεχνικά σφάλματα ή προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην Εφαρμογή κατά τη χρήση της.

 

Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή για κινητές συσκευές, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και συναινείτε με την αυτόματη συλλογή αυτών των πληροφοριών.

 

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «εύρεση προσφορών κοντά μου» ή «χρήση της τρέχουσας τοποθεσίας» στην Εφαρμογή για κινητές συσκευές, χρησιμοποιούμε διαθέσιμα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας από τη συσκευή σας με χρήση GPS ή δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας για να εντοπίσουμε καταλύματα κοντά στην τοποθεσία σας. Παρόλο που αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται ανώνυμα, τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μας αποκαλύψουν την ακριβή ή κατά προσέγγιση τοποθεσία σας για την Εφαρμογή για κινητές συσκευές. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να εντοπίσουμε καταλύματα, όπως περιγράφεται περαιτέρω στη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας. Δε συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας μέσω της Εφαρμογής για κινητές συσκευές παρά μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία «εύρεση προσφορών κοντά μου» στην Εφαρμογή για κινητές συσκευές. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «εύρεση προσφορών κοντά μου» αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και συναινείτε με τη χρήση των προαναφερόμενων δεδομένων τοποθεσίας από τη Hotels.com για την παροχή Περιεχομένου και υπηρεσιών που αφορούν την τοποθεσία σας, μέσω της Εφαρμογής για κινητές συσκευές. Η κοινοποίηση δεδομένων τοποθεσίας μέσω της Εφαρμογής για κινητές συσκευές μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή στο μενού των ρυθμίσεων.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Η Hotels.com δύναται να καταγγείλει άμεσα τις παρούσες Πολιτικές Εφαρμογής για κινητές συσκευές και όρους χρήσης με γραπτή ειδοποίηση σε εσάς εάν:

 

 • Διαπράξετε ουσιώδη ή επίμονη παράβαση των παρόντων πολιτικών ή όρων χρήσης ή
 • η Hotels.com, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αποφασίσει να αποσύρει την Εφαρμογή για κινητές συσκευές εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.

 

Κατόπιν της καταγγελίας, για οποιονδήποτε λόγο:

 

 • όλα τα δικαιώματα που σας έχουν παραχωρηθεί στην Εφαρμογή για κινητές συσκευές ή το Περιεχόμενο στα πλαίσια των παρόντων Όρων χρήσης παύουν να ισχύουν,
 • πρέπει να παύσετε κάθε χρήση της Εφαρμογής για κινητές συσκευές και του Περιεχομένου και
 • πρέπει να διαγράψετε ή να καταργήσετε την Εφαρμογή για κινητές συσκευές από τη συσκευή σας.

 

Οι παρούσες Πολιτικές και όροι χρήσης της Εφαρμογής για κινητές συσκευές είναι δεσμευτικοί για εσάς και εμάς και τους αντίστοιχους διαδόχους και εντολοδόχους μας. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, χρεώσετε ή διαθέσετε άλλως τις παρούσες Πολιτικές και όρους χρήσης της Εφαρμογής για κινητές συσκευές ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή σας προκύπτουν εξ αυτών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Δικαιούμαστε να μεταβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, χρεώσουμε, αναθέσουμε υπεργολαβικά ή διαθέσουμε άλλως τις παρούσες Πολιτικές και όρους χρήσης της Εφαρμογής για κινητές συσκευές ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή μας προκύπτει εξ αυτών, ανά πάσα στιγμή.

 

Σε περίπτωση που αδυνατούμε, ανά πάσα στιγμή, να επιβάλλουμε την αυστηρή τήρηση οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεών σας στα πλαίσια των παρουσών Πολιτικών και όρων χρήσης της Εφαρμογής για κινητές συσκευές ή αδυνατούμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις αποκαταστάσεις που δικαιούμαστε στα πλαίσια των παρουσών Πολιτικών και όρων χρήσης της Εφαρμογής για κινητές συσκευές, η αδυναμία αυτή δε συνιστά παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα ή τις αποκαταστάσεις και δεν σας απαλλάσσει από τη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις. Η παραίτηση από μέρους μας για οποιαδήποτε αθέτηση δε συνιστά παραίτηση και για οποιαδήποτε επακόλουθη αθέτηση. Καμία παραίτηση από μέρους μας σε σχέση με τις παρούσες Πολιτικές και όρους χρήσης της Εφαρμογής για κινητές συσκευές δεν ισχύει εκτός αν αναφέρεται ρητά ως παραίτηση και σας κοινοποιείται εγγράφως.

 

Συσκευές Apple

 

Αν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για κινητές συσκευές σε συσκευή Apple (π.χ. iPhone, iPod, iPad) τότε επιπροσθέτως των παραπάνω, συμφωνείτε και ως προς τα κάτωθι:

 

 • αναγνωρίζετε ότι οι Όροι χρήσης ισχύουν ανάμεσα σε εμάς και εσάς μόνο και όχι την Apple Inc. της One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. («Apple»),
 • η άδεια που σας παραχωρείται για χρήση της Εφαρμογής για κινητές συσκευές περιορίζεται σε μη μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση της Εφαρμογής για κινητές συσκευές σε προϊόν με φορητό λειτουργικό σύστημα (iOS) Apple που διαθέτετε ή ελέγχετε,
 • αναγνωρίζετε ότι η Apple δε φέρει ουδεμία υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης αναφορικά με την Εφαρμογή για κινητές συσκευές,
 • σε περίπτωση αδυναμίας της Εφαρμογής για κινητές συσκευές να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ειδοποιήσετε την Apple και η Apple θα επιστρέψει την τιμή αγοράς (εάν υπάρχει) για την Εφαρμογή για κινητές συσκευές σε εσάς και, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δε θα έχει ουδεμία άλλη υποχρέωση εγγύησης αναφορικά με την Εφαρμογή για κινητές συσκευές,
 • αναγνωρίζετε ότι εμείς, και όχι η Apple, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή απαντήσεων σε οποιαδήποτε δική σας αξίωση ή αξίωση τρίτων αναφορικά με την Εφαρμογή για κινητές συσκευές,
 • αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση αξιώσεων τρίτων κατά τις οποίες η Εφαρμογή για κινητές συσκευές ή η κατοχή και χρήση της Εφαρμογής από εσάς καταπατούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εν λόγω τρίτων, η Apple δε φέρει ευθύνη για τη διερεύνηση, υπεράσπιση, διακανονισμό και επίλυση οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης καταπάτησης πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • δηλώνετε και εγγυάστε ότι δε βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ ή έχει καθοριστεί από την ίδια ως χώρα «υποστήριξης τρομοκρατών» και δεν περιλαμβάνεστε σε κατάλογο απαγορευμένων ή περιορισμένων μερών της Κυβέρνησης των ΗΠΑ και
 • αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές αυτής, αποτελούν τρίτους δικαιούχους των Πολιτικών και όρων χρήσης της Εφαρμογής για κινητές συσκευές και πως με την αποδοχή των παρόντων από μέρους σας, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι το έχει αποδεχθεί) να τα εφαρμόσει εναντίον σας ως τρίτος δικαιούχος αυτών.

 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
 
Η Hotels.com είναι εγγεγραμμένος πωλητής σε καθεμιά από τις πολιτείες που αναφέρονται παρακάτω:
Αριθμός μητρώου στην Καλιφόρνια: 2083949-50 
Αριθμός μητρώου στη Φλόριντα: ST-36670 
Αριθμός μητρώου στη Χαβάη: TAR 7105
Αριθμός μητρώου στην Αϊόβα: 862 
Αριθμός μητρώου στη Νεβάδα: 2007-0019
Η εγγραφή στο μητρώο ως πωλητής ταξιδιών στην Καλιφόρνια δεν συνιστά έγκριση της πολιτείας.
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
 
Ο αριθμός μητρώου προμηθευτή της Hotels.com, L.P. για τον φόρο πωλήσεων στην πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι 752942061 και ο αριθμός μητρώου για τον φόρο διαμονής ξενοδοχείου στην πόλη της Νέας Υόρκης είναι 033984. 
 
Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες: Πιστοποιητικό από την πολιτεία της Νέας Υόρκης Πιστοποιητικό από την πόλη της Νέας Υόρκης 

 

Τελευταία αναθεώρηση 30 Μαρτίου 2021

 

© 2021 Hotels.com, L.P. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.